31.03.2019 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika pěstování ozimých a jarních obilnin v České republice

Ekonomické zhodnocení pěstování ozimých a jarních obilnin vychází z výsledků Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) v období 2013–2017. Soubor respondentů výběrového šetření zahrnuje 170–200 zemědělských podniků.

Jak konstatují Ing. Bohdana Janotová a Ing. Marcela Remešová z ÚZEI ve svém článku zveřejněném v časopise Úroda, vývoj průměrných realizačních cen reaguje nejen na situaci na našem vnitřním trhu, ale zejména na posklizňový vývoj v zahraničí, a tedy na situaci na světovém trhu. Pomalý postupný pokles průměrných realizačních cen dosažených na trhu obilovin a vzestupný vývoj vlastních nákladů měl na ekonomiku pěstování obilnin nepříznivý dopad. Avšak i přes tento cenový vývoj a značný pokles průměrných hektarových výnosů v roce 2017 byla nákladová míra rentability výroby tuny zrna obilovin kladná v celém sledovaném období 2013–2017. Souhrnná míra rentability včetně podpor pak v případě obilnin nadále dosahuje nadprůměrných hodnot oproti ostatním odvětvím rostlinné výroby.

Při hodnocení jednotlivých skupin obilnin vyplynul zejména rozdíl v průměrných realizačních cenách ozimých a jarních obilovin, kdy ozimé obiloviny vykázaly nižší úroveň realizačních cen. Naopak rozdíly ve vlastních nákladech výrobku ozimých a jarních obilnin nebyly tolik významné. Tato skutečnost se pak odráží v nižší míře nákladové rentability u ozimých obilnin o 10–20 p. b. ve srovnání s jarními. Celková ekonomika pěstování obilnin v ČR je dále ovlivněna nejen výši realizačních cen, ale i půdně-klimatickými podmínkami. U ozimých i jarních obilnin dochází směrem k méně příznivým výrobním podmínkám k poklesu celkových nákladů vynaložených na 1 ha sklizňových ploch a současně dochází i k poklesu průměrného hektarového výnosu, pro který jsou vhodné půdně-klimatické podmínky rozhodující. Vzhledem k faktu, že vývoj průměrných realizačních cen ozimých obilovin napříč výrobními oblastmi v jednotlivých letech nevykazuje příliš velkou variabilitu, bylo nejlepší míry nákladové rentability dosaženo v nejméně příznivých výrobních podmínkách. U jarních obilovin tomu bylo naopak, mezi jednotlivými výrobními oblastmi byly větší rozdíly v průměrných realizačních cenách a nejlepší míry nákladové rentability bylo dosaženo v nejpříznivějších výrobních podmínkách.

Při hodnocení ekonomiky pěstování obilnin je třeba také uvažovat o poskytnutých přímých a doplňkových národních platbách, které kladně ovlivňují výrobkovou ekonomiku podniku.*

Více informací přináší dubnové vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down