08.04.2022 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekonomika pěstování máku v České republice

Česká republika patří dlouhodobě mezi významné pěstitele máku a v současné době i mezi největší vývozce makového semene v EU. Sklizňové plochy máku přesahovaly ve všech letech (s výjimkou roku 2018) 32 tis. ha, v roce 2021 bylo dokonce sklizeno téměř 44 tis. ha makových porostů.

Dosahované výnosy této plodiny v letech 2017 až 2021 však nejsou zcela uspokojivé. Mák je velmi specifická komodita, jejíž výnos závisí na příznivém průběhu počasí, a to zejména na dostatku vláhy v době vzcházení. V roce 2016 dosáhl průměrný výnos 0,80 t/ha, avšak od roku 2017 došlo ke značnému meziročnímu kolísání a byl zaznamenán propad hektarových výnosů až na hodnotu 0,51 t/ha. Celková produkce máku byla ovlivněna především dosaženými hektarovými výnosy.

Pěstování máku bylo pro pěstitele z ekonomického hlediska zajímavé, protože dosahované realizační ceny většinou dobře pokryly vynaložené vlastní náklady na jeho produkci. Značný vliv na úspěšnost pěstování máku mají hektarové výnosy, které podnikově a meziročně kolísají a tím zásadně ovlivňují náklady na 1 t semen. Variabilita hektarových výnosů je silně závislá na vhodných půdně-klimatických podmínkách.

Podkladem pro rozbor ekonomiky pěstování máku jsou výběrová šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, organizovaná Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v letech 2016 až 2020. Ve sledovaném období bylo do výběrového souboru zahrnuto 21–31 podniků pěstujících mák, jejichž podíl na celkové výměře sklizňových ploch máku se v šetření pohyboval pod 10 %. Z toho důvodu jsou výsledky šetření pouze orientační. Ekonomické výsledky jsou doplněny odhadem úrovně nákladů a cen pro rok 2021. Výsledky k nákladovosti a ekonomice zemědělských komodit získávaných v rámci výběrových šetření jsou dostupné na uzei.cz/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/.

Podrobně se tomuto tématu věnují v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2022) Ing. Bohdana Koláříková Janotová a Ing. Marcela Remešová z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down