Ekologické zemědělství: trend, nebo nutnost?

Hospodaření podle principů ekologického zemědělství (EZ) začíná v některých částech naší republiky převládat. Například v Karlovarském kraji je certifikováno v režimu EZ téměř 60 % zemědělské půdy. V rámci okresů je více než polovina výměry zemědělské půdy obhospodařována ekologicky v osmi z celkových 76 okresů. Aktuálně v ČR hospodaří ekologicky 5369 farem na výměře 595 tis. ha, což představuje více než 16 % celkové zemědělské půdy vedené v LPIS. S tímto podílem patří Česká republika mezi premianty společně s Rakouskem, Estonskem, Švédskem a Itálií.

K 31. 12. 2022 hospodařilo v České republice ekologicky 5050 farem na celkové výměře 575 464 ha, což představuje 16,2% podíl na celkové zemědělské půdě vedené v LPIS. V meziročním srovnání vzrostl počet farem o 5,3 % a celková výměra ploch v EZ o 3,1 % (tj. o 256 farem a 17 340 ha).

Z celkového počtu přibližně 43 tisíc zemědělsky aktivních subjektů hospodaří v režimu EZ již každá osmá farma (podle Zemědělského registru ČSÚ). Za posledních deset let vzrostl počet ekofarem 1,3krát z původních 3923 farem a výměra půdy v EZ 1,2krát z původních 488 tis. ha v roce 2012. Přibližně desetina ploch je v současné době zařazena v tzv. přechodném období a představuje potenciál nárůstu ekologických ploch v dalších letech.

V posledních letech je patrný pozitivní trend navyšování ploch orné půdy. Ke konci roku 2022 tvořila orná půda téměř pětinu celkové výměry v EZ (111 966 ha), což je zatím nejvyšší dosažený podíl v historii vývoje. Za posledních pět let vzrostla její výměra více než o 40 tis. ha proti původním 71 tis. ha v roce 2017, což představuje v průměru každoroční téměř 10% nárůst. Za stejné období stoupla výměra trvalých travních porostů (TTP) zhruba o 30 tis. ha na současných 457 015 ha a představuje dlouhodobě 80 % celkové výměry půdy v EZ. Jen okolo 1 % ploch v EZ zabírají trvalé kultury (6069 ha), z nichž 81 % tvoří sady (4933 ha), 18 % vinice (1111 ha) a pod 1 % chmelnice (25 ha).

Tyto a další informace se dočtete v srpnovém vydání časopisu Úroda (8/2023) v článku Ing. Andrey Hrabalové a Ing. Jany Hlaváčkové z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.*

Úvodní fotografie: Jetel inkarnát, ekofarma Agrofyto Lidečko, Zlínský kraj Foto Jaroslav Rumánek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down