26.12.2023 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ekologické a ekonomické aspekty pěstování meziplodin

Pěstování meziplodin bychom měli chápat jako investici do budoucích let. Nejedná se jen o kvalitu půdy, ale o celkovou obnovu prostoru, ve kterém hospodaříme. Měli bychom mít na paměti, že na meziplodinu není třeba klást stejné nároky jako na hlavní plodinu. Není nutné mít čistý, vyrovnaný porost meziplodiny za každou cenu. Toto období je nutné k regeneraci ekosystémových funkcí, které jsou během pěstování hlavních plodin potlačeny.

Proto bychom neměli porosty meziplodin ošetřovat herbicidy nebo jinými přípravky na ochranu rostlin. Úbytek druhové rozmanitosti (biodiverzity) je v posledních letech stejně žhavým problémem jako klimatická změna. Podle nového evropského nařízení Nature Restoration Law bude požadována obnova přirozeného biotopu na 20 % celkového území České republiky do roku 2030. Lze tedy předpokládat, že na mimoprodukční porosty bude postupem času vyhlášen zákaz použití herbicidů.

Jsou multifunkční

Meziplodiny patří mezi standardní polyfunkční nástroj k udržení dlouhodobé úrodnosti půdy a zemědělské krajiny. Mezi nejvýznamnější funkce meziplodin patří:

  • rychle pokrývají povrch půdy po sklizni předplodiny;
  • odčerpávají reziduální dusík z půdy;
  • jsou zdrojem kvalitní organické hmoty;
  • některé druhy mají fytosanitární účinky;
  • bobovité druhy meziplodin fixují vzdušný dusík do půdy;
  • významný zdroj pylu a nektaru pro hmyz;
  • potravní zdroj pro zvěř, atd.

Kromě ekologických funkcí má pěstování meziplodin významný ekonomický přínos. Meziplodiny jsou efektivní poutač reziduálního dusíku z půdy. Na orných půdách nacházíme v období před nástupem zimy vysoké hodnoty reziduálního dusíku, často přesahující hodnotu 100 kg N/ha. Tento dusík je velmi pohyblivý a spolu s půdní vodou prostupuje do nižších půdních horizontů, kde je pro kořeny rostlin již nedostupný. Na pozemcích s meziplodinami byla zpravidla nacházena zanedbatelná množství dusíku v půdě. Při průměrné ceně dusíku v minerálních hnojivech 50 Kč/kg N se investice do založení porostu meziplodin vrátí při zabudování zhruba 30 kg N/ha do biomasy meziplodin.

Ing. Martin Káš, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Foto autor

Celý článek naleznete v časopisu Farmář č. 1/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down