19.04.2023 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivní používání herbicidů

Herbicidy se podílí téměř z 50 % procent na spotřebě přípravků na ochranu rostlin v ČR, EU, ale také celosvětově. Řada herbicidů vykazuje poměrně dlouhou perzistenci v půdě, což se projevuje, mimo jiné, častou kontaminací povrchových a především podpovrchových vod těmito látkami. Spotřeba pesticidů (v přepočtu na hektar zemědělské půdy) v České republice je výrazně pod průměrem EU. Navíc se České republice, jako jedné z mála zemí, podařilo v posledních letech dosáhnout výrazného snížení spotřeby těchto látek. Greendealový závazek týkající se 50% snížení spotřeby pesticidů do roku 2030 má tak tedy ČR prakticky splněný. Informuje o tom v časopise Úroda (5/2023) doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze.

Důvodů, proč tomu tak je, je podle něj hned několik. Průměrná velikost zemědělského podniku v ČR je výrazně větší než ve většině ostatních státu EU, přičemž také velikost pozemku je zatím poměrně velká. To umožňuje výraznější investice do zemědělské techniky, včetně moderních postřikovačů, které jsou již téměř standardně vybavovány satelitním (přesným) naváděním pomocí družicového signálu. Vedle toho dochází k menšímu plýtvání s nespotřebovanou postřikovou jíchou. Dalším významným faktorem, který přispěl ke snížení spotřeby pesticidů, je zefektivnění jejich použít. Procento neefektivních (špatně provedených nebo načasovaných) zásahů se výrazně snížilo, zejména díky vysoké erudici pěstitelů či poradenskému systému, který je v ČR většinou bezplatný a na poměrně vysoké úrovni.

Přesto je stále třeba zdokonalovat rozhodovací systém(y) používání přípravku na ochranu rostlin, neboť nedávné i budoucí restrikce účinných látek pesticidů budou činit rozhodnutí v ochraně rostlin stále složitější. V tomto článku doc. Jursíka jsou popsány nejvýznamnější faktory, které mají vliv na efektivitu herbicidního ošetření. Patří mezi ně výběr vhodného herbicidu nebo tank-mix kombinace, správné načasování aplikace, povětrnostní podmínky, půdní podmínky a technologie zpracování půdy a zakládání porostů. Autor článku v závěru nastiňuje i očekávané cesty dalšího snižovaní spotřeby herbicidů.

Více informací přinese květnové vydání časopisu Úroda (5/2023).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down