Efektivní ochrana ozimé pšenice

Společnost Ditana, spol. s r. o. uspořádala ve Velkém Týnci na Olomoucku tradiční polní den spojený s přehlídkou maloparcelových pokusů v porostech ozimé pšenice. Pěstitelé tak mohli zhlédnout a porovnat jednotlivé odrůdy pšenice a nejrůznější způsoby chemické ochrany porostů s použitím herbicidů, insekticidů, fungicidů a morforegulátorů.

Podle Ing. Aleny Bezdíčkové, Ph.D., vedoucí pokusnictví a ochrany rostlin společnosti Ditana, byl ideální rok pro použití regulátorů růstu, případně dalších pomocných látek. Protože porosty byly velice husté, nebylo potřeba v období odnožování zahušťovat. Období ošetření proti polehnutí regulátory CCC (chlorcholinchlorid) připadlo na konec dubna, tehdy se však vyskytovaly extrémně vysoké teploty a bylo třeba si uvědomit, že vysoká teplota zvyšuje účinek regulátoru.
„My jsme na pokusných parcelách zvolili ošetření porostů přípravkem CCC v dávce 1,35 l/ha, které fungovalo výborně. Následně se však kvůli bohatým přídělům srážek a optimálnímu průběhu teplot zvyšovalo riziko polehnutí, a bylo nutné další zkrácení porostu. Kdo stihl aplikovat přípravek Moddus (0,3 l/ha) či Optimus ve fázi počátku sloupkování, kdy nejlépe funguje, udělal dobře,“ uvedla Ing. Bezdíčková.

Více informací naleznte v příštím čísle týdeníku Zemědělec

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *