03.09.2020 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Důležitý termín pro sklizeň kukuřice

Správné určení termínu sklizně významně ovlivňuje silážování kukuřice. Letos povětrnostní podmínky posunují sklizeň o několik týdnů později, než tomu bylo v posledních dvou suchých a teplých letech. Stav porostů slibuje dobrou sklizeň. Je proto rok, kdy je možné tvořit zásoby.

Povětrnostní podmínky v této vegetační sezóně se mnohem více blíží dlouhodobému průměru oproti suchým letům 2018 a 2019. To se projevuje i na stavu porostů silážní kukuřice. Zatímco v posledních dvou letech se začínalo běžně sklízet již na konci srpna, letos to bude o několik týdnů později. To zaznělo na semináři Den kukuřice 2020, který uspořádala společnost KWS OSIVA, s. r. o., ve spolupráci s akciovou společností ZD Krásná Hora nad Vltavou.

Letošní vegetace

Letos v dubnu bylo na celém území ČR sucho. Navíc zaznívalo varování, že nedostatek srážek může pokračovat i v dalších měsících, což vyvolávalo obavy o zajištění objemných krmiv pro hospodářská zvířata. Setí kukuřice probíhalo bez problémů, popisoval situaci na začátku letošní vegetace Ing. Miroslava Stropnickýého ze společnosti KWS OSIVA. Poněkud jiná situace byla podle něj u porostů zakládaných po žitě. Tato plodina se sklízela v květnu a přibližně v polovině května se začaly vyskytovat častěji deště. „Během června v některých oblastech bylo jen minimum dnů, kdy nepršelo, a to setí kukuřice velmi komplikovalo,“ připomněl. Tam, kde byla kukuřice seta do mokré a utužené půdy, objevují se nevyrovnané porosty a následky jsou patrné po celou vegetaci. V některých letech komplikují růst kukuřici na začátku vegetace nízké teploty nebo dokonce mraz. Taková situace v letošním roce nastala jen výjimečně. V dalších fázích vegetace byly podmínky pro kukuřice příznivé, a tak se očekává nadprůměrná sklizeň.

 

Vytvořte si zásoby

Zástupci společnosti KWS OSIVA předpokládali, že výnosy kukuřice na siláž budou dobré. Otazníkem zůstávala kvalita. Jak zaznělo na popisovaném semináři v Petrovicích, letošní rok je pro zemědělce příležitostí, vytvořit objemné krmivo do zásoby, kterou podnik využije i v dalších letech, kdy se může vrátit sucho. „V některých případech jsou rostliny tak velké, že je možné uvažovat o zvyšování strniště při sklizni. Na každý metr výšky kukuřice je možné zvýšit strniště asi o patnáct centimetrů,“ popisoval Ing. Stropnický způsob, jak zvýšit obsah škrobu ve sklízené hmotě.

 

Jak poznat stav rostlin

Společnost KWS OSIVA připomněla, že více než 50 % porostů silážní kukuřice je sklízeno v nevhodném termínu. Přitom správně určený termín, tedy stav rostliny, je základním předpokladem pro kvalitní objemné krmivo. Proto již dvacet let nabízí českým farmářům pomoc s určením termínu sklizně. Využívá k tomu nejmodernější technologie. Od roku 2001 to je sledování teplot a určování sumy teplot, kterou porosty potřebují k dosažení optimální zralosti. Další možností je laboratorní analýza vzorků rostlin. Podle Ing. Stropnického je důležité vybrat reprezentativní vzorek. Na nevyrovnaném pozemku se mohou jednotlivé rostliny značně lišit a na agronomovi je znát tyto specifika honů, na kterých pěstuje kukuřici. Odebraný vzorek je třeba co nejdříve dostat do laboratoře, tam jej homogenizovat a následně může proběhnout rozbor. Pro vysokoužitková mléčná stáda je optimální hodnota sušiny ve sklízené hmotě 32 až 36 %.

 

Nový nástroj

Od roku 2014 vyvíjí společnost KWS systém, který dále pomůže určit termín sklizně z konkrétního pole. Tak zvaný DMM Tool dokáže pomocí satelitních snímků, které jsou pořizování přibližně jednou za sedm dní, sledovat zralost kukuřičného pole. Systém určuje konkrétní obsah sušiny v daný čas a zobrazuje i v rámci jednoho honu rozdíly tohoto parametru. Vzniká tak přehled, která hodnota obsahu sušiny je dominantní a na kterých místech jsou hodnoty odlišné. Jak připomínají zástupci společnosti KWS OSIVA, nedílnou součástí tohoto řešení je i předpověď počasí. Vývoj povětrnostních podmínek totiž ovlivňuje, jak stav porostu, tak možnosti celé sklizně a přípravu siláže. Jak ale zdůrazňoval Ing. Stropnický, nové technologie pomáhají zemědělcům určit optimální termín sklizně. „Vždy je ale vhodné v závěru vegetace často chodit do porostu a rostliny sledovat,“ dodal na závěr zástupce společnosti KWS OSIVA.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down