27.03.2024 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dostupnost síry v půdě a hledání jejího optimálního obsahu

Síra patří mezi základní živiny a je nezbytná pro růst a vývoj všech pěstovaných plodin. Ke stanovení její dostupnosti v půdě je v rámci AZZP využívána metoda Mehlich III. Za účelem získání nových informací byl založen tříletý nádobový experiment s cílem ověřit, jestli existuje vztah mezi obsahem síry v půdě a výnosem. Pokusnými plodinami byly: v prvním roce řepka, ve druhém ječmen a ve třetím kukuřice.

Aplikace síry a vyhodnocení

Síra v různých dávkách byla aplikována na počátku pokusu, ve druhém a třetím roce bylo hnojeno pouze dusíkem, aby byl výnos závislý jen na obsahu síry v půdě a vliv obsahu S v půdě na výnos se co nejvíce projevil. Výnosy všech plodin i obsah síry v půdě se zvyšovaly s rostoucí dávkou S. Pokud obsah síry překročil 20 mg/kg, nemělo jeho další zvyšování vliv na výnos, ale i při vyšších dávkách ještě narůstal obsah S v sušině, což může mít příznivý vliv na kvalitu produkce u některých plodin. Vztah mezi obsahem S v půdě a výnosem však může být do jisté míry ovlivňován sírou, která je obsažena v půdě ve formě, jež není stanovitelná podle metody Mehlich III. Obsah S v půdě klesal v průběhu pokusu a čím vyšší byl obsah, tím rychleji klesal v důsledku větší spotřeby výnosem. Z výsledků vyplývá, že dostupnost síry stanovená metodou Mehlich III má vliv na výnosy pěstovaných plodin, a je proto využitelným ukazatelem dostupnosti síry v půdě. Výsledky také dokládají použitelnost kritérií hodnocení obsahu S.

O výsledcích pokusu informuje v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2024) Ing. Jaroslav Hynšt, Ph.D., z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno.*

Úvodní fotografie: Rostliny řepky ve fázi kvetení. Čísla nádob 1–6 odpovídají variantám pokusu: 1. kontrola, 2. S0, 3. S50, 4. S100, 5. S150 a 6. S200 Foto Jaroslav Hynšt

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down