Došlo k velkému poklesu cen obilovin

Zisky zemědělských výrobců za obiloviny se oproti minulým letům letos významně sníží. Nadprůměrná úroda nepřinesla dříve ztracené finanční zdroje pro zpracovatele. Je nezbytné změnit nepříznivý vývoj spotřeby obilovin v České republice. To znamená revitalizovat živočišnou výrobu a dosáhnout soběstačnosti v potravinách. Vzhledem ke klimatickým změnám je potřeba vytvářet rezervy v zásobách. Varovný je deficit živin v půdě a výskyt suchých oblastí.

V Kroměříži proběhla tradiční konference Jakost obilovin pořádaná společností Agrotest fyto, s. r. o., ve spolupráci se Svazem průmyslových mlýnů České republiky za podpory Ministerstva zemědělství, kde informovali odborníci o výsledcích souvisejících s jakostí obilovin z uplynulé vegetační sezóny.

Až na konec žní šlo o velmi vydařený rok, co se počasí týče, prodloužilo se období nalévání zrna téměř na 50 dnů. Dr. Pavel Filip ze Svazu průmyslových mlýnů ČR uvedl, že sklizeň obilovin byla rekordní jak v měřítku celosvětovém, tak evropském, ale i tuzemském. Bilance obilovin je podle něj přebytková a zásoby nadále rostou. Ceny jsou nejnižší za posledních pět let, ale začínají stoupat. Dlouhodobě panuje na trhu s obilovinami cenová nestabilita s extrémními výkyvy cen, které klesají. Cenový vývoj však podle Dr. Filipa nemůžeme ovlivnit z pozice České republiky ani z pozice Evropské unie, nemáme k tomu žádné nástroje. Trh je volný bez jakýchkoliv regulačních nástrojů. Ve světě trvale roste spotřeba obilovin, zejména pšenice. I když se zvedá výroba, roste i spotřeba. Uvedl rovněž, že se mění struktura spotřeby, do trhu vstupují nové subjekty, jako je např. technické užití obilovin. Trh ovlivňuje i vývoj světové ekonomiky, roste cena komodit při poklesu cen akcií. V letošním roce došlo k velkému poklesu cen, což je podle Dr. Filipa dáno i zhoršenou mezinárodní politickou situací, která ovlivňuje ceny komodit. Ceny v rámci Evropy se vyrovnávají na stejnou úroveň, rozdíly vznikají pouze dopravními náklady do přístavů,“ vysvětlil Dr. Filip.

Produkce obilovin

Produkce všech obilovin v roce 2014/2015 na světovém trhu dosáhla 1983 mil. tun a spotřeba 1958 mil. tun (konečné zásoby 627,5 mil. tun). Produkce pšenice byla v rámci světového trhu 721 mil. tun a spotřeba byla 714 mil. tun (konečné zásoby 193 mil. tun). Produkce kukuřice činila letos 991 mil. tun a spotřeba 973 mil. tun (konečné zásoby činí 191 mil. tun). Produkce i spotřeba stále rostou a zásoby se zvyšují. V rámci Evropské unie byla produkce všech obilovin 319,8 mil. tun  a spotřeba 272,5 mil. tun. Vývoz činí 27,4 mil. tun a konečné zásoby stoupnou podle Dr. Filipa ze 33 mil. tun na 49,3 mil. tun. Produkce pšenice dosáhla 154 mil tun a kukuřice 71,8 mil. tun. Dr. Filip upozornil na přebytek produkce nad spotřebou a s tím související problémy s kvalitou. V České republice dosáhla produkce obilovin v sezóně 2014/2015 celkem 7800 tis. tun. Z toho pšenice činila 5240 tis. tun (spotřeba 3150 tis. tun, export 1200 tis. tun), žito 128 tis. tun (spotřeba 120 tis. tun, export 20 tis. tun), ječmen 2003 tis. tun (spotřeba 1500 tis. tun, export 260 tis. tun), oves 168 tis. tun (spotřeba 132 tis. tun, export 30 tis. tun) a tritikale 248 tis. tun (spotřeba 171 tis. tun, export 17 tis. tun). Největším světovým producentem pšenice je Evropská unie (20,6 %), dále Čína, Indie, USA, Rusko, Kanada a Austrálie (3,6 %). Pro světovou produkci pšenice jsou tedy rozhodující producenti ze severní polokoule. Největším producentem pšenice seté v Evropě je Francie s 27,1 % (36 mil. tun), následuje Německo (18,4 %), Velká Británie (11,7 %), Polsko (6,8 %), Rumunsko (5 %), Dánsko (3,9 %), Španělsko (3,5 %), Česká republika (3,4 %) a další.*

Více informací naleznete v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *