Doporučené odrůdy jarního ječmene pro ekologické zemědělství

V roce 2015 bylo zahájeno zkoušení odrůd jarního ječmene v režimu ekologického zemědělství. Na počátku byly v sortimentu pouze nesladovnické odrůdy, později bylo zkoušení rozšířeno i na sladovnické.

Nejdéle zkoušenou odrůdou je Solist, který je v sortimentu od samého začátku. Tato odrůda byla v roce 2019 zařazena do kategorie doporučených odrůd. Dalšími doporučenými odrůdami jsou nesladovnická Bente a sladovnický ječmen Spitfire. Sladovnická jakost u této odrůdy byla stanovena v konvenčních podmínkách zkoušení.

Výskyt chorob je ovlivněn genetickou odolností jednotlivých odrůd k danému patogenu, ale velký vliv mají půdně-klimatické podmínky konkrétní lokality, hustota porostu a průběh počasí v jednotlivých letech zkoušení.

Padlí ječmene na listu – odrůda Solist má geneticky podmíněnou odolnost díky přítomnosti genu mlo. Odrůdy Bente a Spitfire jsou středně odolné.

Hnědá rzivost ječmene (rez ječná) – menší odolnost vykazuje odrůda Solist.

Vůči komplexu listových skvrnitostí jsou všechny tři odrůdy středně odolné.

Odolnost proti poléhání je stejně jako v konvenčních podmínkách ovlivněná hustotou porostu a délkou rostlin a jejich přirozenou odolností. Odrůdy Solist a Spitfire vykazují menší odolnost.

Výnos zrna – v podmínkách ekologického zemědělství není možné přihnojení průmyslovými hnojivy, proto jsou nejvyšší výnosy dosahovány na stanicích s úrodnými půdami a vhodným osevním postupem. Výnosová úroveň v pokusech v režimu ekologického zemědělství bývá nižší než v konvenčním pěstování, přesto bývá zrno velké a podíl předního zrna (přepad nad sítem 2,5 mm) vysoký.

Z pohledu využití odrůdy pro sladovnické účely je důležitý obsah dusíkatých látek v zrnu, který je ovlivněn především povětrnostními podmínkami daného ročníku a úrovní dusíkaté výživy. Optimální jsou hodnoty mezi 10,2–11,0 %. Vysokých hodnot dosahovaly odrůdy v suchém roce 2019, ale i v Žabčicích v roce 2021 na pozemku s vysokou zásobeností dusíkem po předplodině vojtěšce. V roce 2022 byl obsah dusíku vysoký na všech lokalitách kromě Zvíkova, kde byly hodnoty optimální. Nízké obsahy na všech lokalitách byly zjištěny v roce 2020 (8,3–9,9 %).

Více informací naleznete v dubnovém vydání časopisu Úroda (4/2023) v článku Ing. Olgy Dvořáčkové z ÚKZÚZ.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down