Dominoval čtyřlístek novinek

Tradičně na brněnských veletrzích Techagro, Animal Vetex a Silva Regina nacházejí návštěvníci stánek společnosti BAYER s. r. o. Jak uvedl Product Manager firmy Ing. Marian Havliček, zákazníci mohou se zástupci společnosti diskutovat o celém portfoliu firmy, které čítá přes šedesát přípravků, avšak stěžejní je prezentace novinek. Z těch vyzdvihl zejména herbicid Laudis, fungicidy Infinito a Profiler a mořidlo Lamardor. Zdůraznil také, že společnost Bayer velmi dbá na příznivý profil přípravků z hlediska životního prostředí a kvalitu plodin z pohledu reziduální nezávadnosti.

Ing. Havliček se domnívá, že v současné době, kdy jsou výkupní ceny pšenice a ječmene na velmi nízké úrovni, budou agronomové častěji přistupovat k setí zejména zrnové kukuřice. V této plodině nalezne uplatnění herbicid Laudis s novou účinnou látkou tembotrione (44 g/l) ze skupiny triketonů určený pro postemergentní ošetření. Podle Ing. Havlička je jeho velkou výhodou aplikace na vzešlé plevele, přibližně ve fázi čtyř až šesti listů kukuřice. Lze jej použít samostatně v dávce 2–2,5 l/ha proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům, nebo zvýšit jeho účinnost proti pohance svlačcovité přídavkem 0,5 l/ha herbicidu Pardner 22,5 EC.
Jak dále Ing. Havliček upozornil, v bramborách může společnost Bayer nabídnout kompletní řešení od mořidel přes herbicidy, fungicidy, insekticidy až po desikanty. Nejvíce pěstitele brambor trápí plíseň bramboru, proti které je určen také nový fungicid Infinito (62,5 g/l fluopicolide, 625 g/l propamocarb-hydrochlorid). V dávce 1,2 až 1,6 l/ha velmi dobře chrání listy, stonky i hlízy. V postřikovém sledu se podle Ing. Havlička dobře doplňuje s fungicidem Consento (přípravek Infinito se používá v aplikačním bloku uprostřed postřikového plánu).
Vedle ochrany brambor proti plísni bramboru je v registračním řízení použití tohoto přípravku také proti plísni okurkové na okurkách, plísni bramboru na rajčatech a plísni cibulové na cibuli, doplnil.
Také u révy vinné nabízí společnost Bayer široké spektrum přípravků, do kterého přibyl nový fungicid Profiler (44,4 g/kg fluopicolide, 667 g/kg fosetyl-Al) určený proti plísni révy. V dávce 1,5 kg/ha se aplikuje do počátku kvetení (BBCH 61), od BBCH 61 doporučuje společnost použít dávku 3 kg/ha. Přípravek Profiler, podobně jako Infinito, jsou vhodnou volbou v rámci antirezistentní strategie, neboť obsahují zcela novou účinnou látku i chemickou skupinu – fluopicolide, vysvětlil Ing. Havlíček.
Třešničkou na dortu v portfoliu přípravků společnosti Bayer je nové mořidlo Lamardor FS 400, které je postaveno na dvou účinných látkách prothioconazole a tebuconazole. Lamardor, který by měl podle Ing. Josefa Drahoráda ze společnosti Bayer nahradit Raxil TNT a Scenic 080 FS, je vysoce účinný proti hlavním chorobám přenosným osivem v pšenici, ječmeni a žitě. K dispozici bude v balíčku společně s pomocnou látkou Peridiam Eco Red (kvalitnější namoření) za cenu, která v přepočtu na tunu bude srovnatelná s cenou mořidel nyní používaných, doplnil Ing. Drahorád.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *