Do Lidic se sjeli pěstitelé pšenice

Nové odrůdy ozimé pšenice společně s jejich výsledky z poloprovozních pokusů byly nosným tématem semináře, který uspořádala společnost VP AGRO, spol. s r. o. Po devíti letech se na trh dostává nová česká elitní odrůda ozimé pšenice s názvem Federer. Vedle ní pozornost upoutaly letošní novinky v portfoliu ozimé pšenice – velmi raná odrůda Bodyček, raná Premio a polopozdní až pozdní RW Nadal.

Druhý ročník semináře uspořádala společnost VP AGRO, spol. s r. o., v první polovině února v Lidicích. Vedle zmíněných témat přinesla akce také zajímavé informace ohledně povinného uplatňování integrované ochrany rostlin v členských státech EU a cenový vývoj olejnin a obilovin.

Ohlédnutí za významnými odrůdami

Hlavní šlechtitel šlechtitelské stanice Branišovice RAGT Czech, s. r. o., Ing. Petr Laml se nejprve zastavil u odrůd ozimé pšenice Bakfis (E/A) a Baletka (B). U první vypíchl její odolnost vůči klasovým fuzáriím v podmínkách ČR, u druhé mimořádnou plasticitu, výnosovou stabilitu a výkupní parametry splňující kritéria pro A jakost. V odrůdových pokusech poukázal Ing. Kamil Štípek, Ph.D., ze společnosti VP Agro na jejich velmi dobré výnosové výsledky.

Elitní pšenice po devíti letech

Velkou pozornost šlechtitel branišovických odrůd věnoval nové elitní polopozdní až pozdní pšenici Federer. V jejím původu najdeme odrůdy Hana a Alana, které vnesly do Federeru stabilní potravinářskou jakost a plasticitu. Následným křížením s odrůdou Drifter získala nová elitní pšenice vysoký výnosový potenciál. Dosahuje proto podle Ing. Lamla vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech. Podle hodnocení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ, 2006 až 2008) překonává kontrolní odrůdu Akteur v kukuřičné, řepařské a obilnářské výrobní oblasti o 0,4 t/ha.
Výnosový potenciál odrůdy potvrdily také výsledky z poloprovozních pokusů v Poříčí nad Sázavou, kde se v roce 2009 stala nejvýnosnějším materiálem E sortimentu (porovnávaly se čtyři odrůdy).
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ale poukazuje na slabší mrazuvzdornost této odrůdy, což Ing. Laml vyvrátil a označil ji za dobrou (na stejné úrovni jako má Akteur). Přednášející se také zabýval agrotechnickými požadavky odrůdy. Sít by se měla v optimální agrotechnické lhůtě pro danou oblast, dávku N doporučil rozdělit na tři až čtyři s tím, že celková dávka tohoto klíčového prvku by neměla klesnout pod 130 kg/ha. Federer se vyznačuje dobrým zdravotním stavem, a proto přírůstek výnosu po aplikaci fungicidu není příliš vysoký. Při střední intenzitě pěstování je proto možný pouze systém jedné fungicidní ochrany preventivně na praporcový list a do klasu.

Novinky letošního roku

Každá odrůda, která přichází na trh, se většinou vyznačuje něčím výjimečným. Novinka RW Nadal (A) je podle Ing. Lamla zajímavá kombinací velmi vysokého výnosu, výborné a stabilní potravinářské kvality (vysoký obsah bílkovin a lepku) a současně dobrého zdravotního stavu. Není proto náročná na fungicidní ošetření a lze ji pěstovat ve všech výrobních oblastech (sít spíše po zlepšujících předplodinách).
Další novinkou, navrženou na registraci na jaře 2010, je nejranější odrůda v sortimentu ozimých pšenic v ČR – Bodyček (A). Přes tuto vlastnost se vyznačuje vysokým výnosovým potenciálem (velmi rané odrůdy bývají méně výnosné) a stabilní potravinářskou kvalitou. Jak upozornil Ing. Laml, tato odrůda je výbornou předplodinou pro ozimou řepku a je vhodná pro setí po obilnině. Odolnost vůči poléhání je u ní nižší, a proto by pěstitelé měli zařadit do agrotechnických zásahů i morforegulátory.
Přestože je třetí nováček – Premio – posledním rokem se ve státních odrůdových zkouškách, výrobu osiva již společnost zahájila a odrůdu uvede na trh o rok dříve. Jde o velmi výnosnou, ranou, krátkou osinatou pšenici s dobrou potravinářskou kvalitou, která je vhodná pro setí spíše po zlepšující předplodině, vyniká velmi dobrou odolností vůči poléhání a dobrou mrazuvzdorností, vysvětlil Ing. Laml.

Cenový vývoj

Z přednášky Ing. Petra Nováka ze společnosti AGROKOMODITY, a. s. vyplynulo, že při prodeji pšenice se v současné době stírá rozdíl mezi výkupní cenou pšenice potravinářské a krmné. O potravinářskou pšenici je dokonce jen minimální zájem. Její cena se pohybuje okolo 2800 Kč/t, zatímco krmné mezi 2550 až 2700 Kč/t. Jak upozornil Ing. Novák, pro okamžité termíny je těžké najít odbyt. Výjimku mezi obilovinami tvoří kukuřice, která se aktuálně vykupuje za 2800 až 3000 Kč/t.
Olejniny jsou na tom o něco lépe. Na sklizeň 2010 se začaly uzavírat první smlouvy na slunečnici (dosažitelná cena se pohybuje mezi 6500 až 6900 Kč). Řepka se zatím obchoduje jen málo, její cena je jen o něco nižší než u slunečnice. Začínají se objevovat také první ceny sladovnického ječmene na úrovni 2800 až 3100 Kč/t. Pšenice se zatím neobchoduje vůbec. Indikativní odhady ceny jsou okolo 2400 až 2700 Kč/t, avšak podle Ing. Nováka chybí pevné smlouvy.
Přednášející na závěr doporučil rozložit prodej do více období. Až polovinu produkce je podle něj vhodné prodat v období před sklizní, další část v průběhu čtvrtého čtvrtletí (nebo v prvním čtvrtletí následujícího roku). Upozornil také na známou věc, že nejvyšší cena není vždy tou nejlepší.

Pěstitele čeká změna
Na semináři oznámila doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze pro mnohé zajímavou informaci – je velmi pravděpodobné, že od 1. 1. 2014 by měli začít pěstitelé v členských státech EU povinně uplatňovat integrovanou ochranu rostlin. V současné době byly členské státy vyzvány, aby pro to vytvořily podmínky. Snahou tohoto doporučení, později pravděpodobně nařízení, je podle doc. Prokinové zajistit i při pěstování polních plodin upřednostňování nechemických metod pěstování plodin. To je v souladu s mezinárodní snahou snížit zatěžování životního prostředí chemickými látkami. V ČR již integrovanou ochranu rostlin používá část vinařů a sadařů, na její uplatňování u polních plodin se musíme připravit.

Klíčové informace: Společnost VP Agro uspořádala v první polovině února seminář, který se věnoval zejména ozimé pšenici.
Sortiment odrůd ozimé pšenice pořádající společnosti se rozrostl o novinky – Federer, Bodyček, Premio a RW Nadal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *