13.03.2023 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Digestát a jeho vliv na výnos pěstovaných plodin

Půda je jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí, neboť přímo ovlivňuje kvalitu života člověka. O půdu je ale třeba pečovat a udržovat ji vhodnými zásahy ve zdravé kondici. V současné době jsme svědky enormního nárůstu cen minerálních hnojiv, a proto je vhodné hledat adekvátní alternativní živinné zdroje, které by mohly alespoň částečně zastat funkci minerálního hnojení.

Tématem se v Úrodě č. 3/2023 zabývají Ing. Jakub Prudil a Ing. Barbora Badalíková (Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko). Jak uvádějí, takové živiny mohou být doplňovány z nejrůznějších zdrojů. Organických hnojiv je dlouhodobě nedostatek, a to zejména kvůli poklesu množství chovaných hospodářských zvířat. Podstatně více se dnes hnojí již zmíněnými minerálními hnojivy, které poskytují téměř okamžité uvolnění živin do půdy a jsou dostupnější pro rostliny. Musíme ale vzít v potaz také ekonomickou stránku věci, neboť ceny minerálních hnojiv za poslední rok se téměř ztrojnásobily. Také pro zdravý půdní stav nejsou zcela ideální volbou. Z tohoto důvodu je nezbytné hledat alternativní zdroje živin a využívat metod cirkulárního hospodářství. A právě zde nachází své uplatnění digestát, jenž je bohatým zdrojem přístupných živin, zejména dusíku (4–7 kg/m3), draslíku a fosforu. Mimo to obsahuje žádoucí prekursory huminových látek.

Hodnocení poloprovozního pokusu probíhalo od roku 2018 do roku 2021. Ze získaných výsledků je zřejmé, že digestát měl pozitivní vliv na výnosy pěstovaných plodin ve všech sledovaných letech. Digestát se projevil pozitivně i na vývoj hodnoty glykoproteinu glomalinu, jež je z velké části zodpovědný za ukládání uhlíku v půdním prostředí. Glomalin je glykoprotein vylučovaný do půdy myceliem mykorhizních hub arbuskulárního typu. Patří mezi faktory, které hrají důležitou roli při tvorbě a stabilizaci agregátů půdy. Přítomnost glomalinu zvyšuje retenci vody, cyklus živin, snižuje erozi půdy a také přispívá ke zlepšení pórovitosti půdy, k rozvoji kořenových systémů, k významným aktivitám v půdních enzymech a k růstu rostlin. Vlivem aplikace digestátu došlo k pozitivnímu ovlivnění výše uvedených kvalitativních parametrů, což se odráželo i ve zlepšení některých fyzikálních kritérií či celkových výnosech pěstovaných plodin.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down