09.11.2022 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Detekce zdrojů rezistence k chorobám pšenice

Současným cílem šlechtění pšenice jsou plastické odrůdy s nejméně střední odolností k závažným chorobám a se schopností odolávat abiotickým stresům. Význam rezistence odrůd se zvyšuje spolu se snahou snížit nebo regulovat aplikaci chemické ochrany. Informuje o tom v časopise Úroda kolektiv autorů v čele s Ing. Janou Chrpovou, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

U ozimé pšenice byla v ročnících 2020–2022 hodnocena odolnost k následujícím významným chorobám: rzi (rez plevová, rez pšeničná a rez travní), listové skvrnitosti – původci Mycosphaerella graminicola (septoriová skvrnitost pšenice syn. braničnatka pšeničná), Phaeosphaeria nodorum (feosferiová skvrnitost pšenice syn. braničnatka plevová), Pyrenophora tritici-repentis (pyrenoforová skvrnitost pšenice syn. DTR), padlí travní a fuzariózy klasu. Hodnocení rezistence probíhalo v národních kruhových testech na třech až pěti stanovištích v rámci spolupráce v subkomisi pšenice při Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociaci (ČMŠSA). Soubor hodnocených materiálů zahrnoval perspektivní šlechtitelské materiály pšenice seté od generace F6–F7 a vybrané zdroje rezistence včetně odrůd Rumona (pšenice jednozrnka – Triticum monococcum) a Artix. Na základě tříletého hodnocení rezistence na více stanovištích byla významná rezistence k závažným chorobám pšenice detekována u čtyř odrůd, které procházely společným hodnocením v testech a v průběhu tohoto období byly registrovány. Jedná se o odrůdy ozimé pšenice Adina, Nonstop, RGT Telemark a Skif. Dále byla kombinovaná rezistence detekována u šlechtitelských linií, které se mohou uplatnit jako zdroje rezistence ve šlechtitelských hybridizačních programech nebo jako odrůdy po úspěšném registračním řízení. Současně byly hodnoceny kontrolní odrůdy (pro rzi: Samanta, Lavantus, Carrol, RGT Sacramento; pro padlí travní – Vlasta, Samanta, Fermi, Kanzler, Tobak; pro fuzariózy klasu – Bakfis, Complet, Biscay; pro listové skvrnitosti – Arina, Samanta, MV Marshall, Senat), s nimiž je úroveň rezistence porovnávána. Dále byla na lokalitě Praha-Ruzyně v tříletém pokuse (2019–2021) se třemi opakováními u souboru odrůd jarní pšenice hodnocena odolnost k fuzarióze klasu. Sledovaný soubor zahrnoval šest registrovaných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum) a dvě odrůdy pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccum). Byly hodnoceny symptomy, po sklizni redukce výnosových prvků vzhledem k neinfikované kontrole a byl stanoven obsah DON (Chrpová a kol. 2007).

Kombinovaná odolnost k závažným chorobám pšenice (rzi, listové skvrnitosti, padlí travní a fuzariózy klasu) byla detekována na základě tříletého hodnocení na více stanovištích v ČR u odrůdy pšenice jednozrnky Rumona. Vysoká odolnost k listovým chorobám (rzi, padlí travní i listové skvrnitosti) byla v těchto pokusech zjištěna také u odrůdy Skif. Vyšší odolnost k fuzarióze klasu v polních pokusech s umělou infekcí F. culmorum prokázaly odrůdy RGT Telemark, Rudico a Tapiruz.

Více informací lze nalézt v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down