Databáze zatím poloprázdná

Pro jarní osev byla v polovině února v sekci obilniny v databázi bioosiv, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), k dispozici zhruba jedna tuna ovsa. Ekologický zemědělec, který by tuto plodinu chtěl sít, musí tedy nejprve sáhnout po něm. Pokud ale požadované osivo příslušného druhu v databázi nenajde, může bez obav a další administrativy využít zdrojů původem z konvenčního zemědělství.

Partiím osiv a sadby brambor, které v databázi nejsou uvedeny, totiž ministerstvo zemědělství udělilo všeobecné povolení pro použití. „Pokud je požadované bioosivo uvedeno v databázi, je ekologický zemědělec povinen ho použít, pokud požadované bioosivo v databázi uvedeno není, může ekologický zemědělec užít konvenční nemořené osivo a není povinen žádat KEZ, o. p. s., o výjimku,“ shrnuje Ing. Martin Leibl, Ph.D., z odboru rozvoje venkova a ekologie Ministerstva zemědělství ČR. Zároveň upozorňuje, že pokud je bioosivo uvedeno v této databázi, KEZ, o. p. s., neudělí výjimku na použití konvenčních nemořených osiv. „Producenti bioosiv, jejichž sortiment je uveden v této databázi, tak mají záruku odbytu,“ zdůrazňuje ing. Leibl s tím, že ekologičtí zemědělci, kteří použijí bioosivo uvedené v databázi, mají zaručeno, že splňuje všechny zákonné podmínky kontrolované prostřednictvím ÚKZÚZ a KEZ o. p. s.
„Když v databázi nabídka je, musíme po zemědělcích vyžadovat, aby ji využívali. Pokud ji nevyužijí, budeme to hodnotit jako neshodu, což bude mít za následek minimálně odejmutí certifikátu na příslušnou plodinu,“ uvedl Ing. Jan Dvorský, ředitel KEZ, o. p. s., s tím, že zemědělec bude muset dokázat, že jím požadované osivo nebylo v době, kdy ho potřeboval, k dispozici.
Mimo všeobecného povolení k použití ale mohou je možné využít i další výjimky, které umožňuje nařízení komise č. 1452/2003.
Databáze je v současné době rozdělena do tří oddílů, a sice na obilniny, pícniny a luskoviny, zeleninu a léčivé a kořeninové rostliny. Zájemce se z ní mimo jiné dozví k nabídce příslušné plodiny také odrůdu, množství, které je k dispozici, dodavatele a region, v němž je schopen osivo prodávat, zpravidla jde o celé území České republiky. V nabídce obilovin nyní figurují stále ještě ozimy, mnohem širší sortiment je k dispozici u zeleniny, koření a léčivek. Například databáze pícnin a luskovin ale obsahuje pouze sedm nabídek, okopaniny v polovině února nenabízel nikdo.
„Databázi aktualizujeme v ten moment, kdy dostaneme od prodejců bioosiv informaci, že došlo k nějaké změně. Bohužel je jich velmi málo, například od Nového roku došlo k jednomu hlášení. Pokud budou změny časté, předpokládáme, že budeme aktualizovat například jednou za týden,“ uvedla Ing. Helena Jiřičná z odboru osiva a sadby ÚKZÚZ. Dodala také, že ale povinnost hlásit změny nemohou na dodavatelích nijak vymáhat, a oni ji také ze zákona nemají.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *