Cukrovar a lihovar otevřely brány

S kostkovým cukrem, cukrem moučkou, krupicí nebo krystalem se lidé setkávají denně, ale seznámit se s jejich výrobou mohou jen výjimečně. Dny otevřených dveří cukrovaru a lihovaru společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s, v Dobrovici proto přilákaly více než tisíc pět set lidí. Právě probíhající cukrovarnická a lihovarnická kampaň umocnila zážitek návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout podnik v plném provozu a z úst odborníků se dozvědět mnoho zajímavých informací.

Cukrovar v Dobrovici, který je spjatý s rodem Thurn-Taxisů, je jedním z nejstarších v celé Evropě. Jeho provoz nezastavila ani první a druhá světová válka, bez přerušení proto pracuje již 178 let. Jak uvádějí internetové stránky společnosti Cukrovary a lihovary TTD, téměř sto osmdesát let neznamená v dějinách světa ani samostatných českých zemích nic. Ve vývoji světového řepného cukrovarnictví je to ale převážná část, ve vývoji českého průmyslového cukrovarnictví to jsou celé dějiny. Před dvěma lety přibyl k cukrovaru také lihovar, ve kterém se vyrábí bezvodý kvasný líh, bioetanol, jenž je přidáván do benzínu.

Zpracování řepy

Cukrovarnická kampaň trvá v Dobrovici od poloviny září do období vánoc. Jak vysvětlil ředitel pro vnější vztahy společnosti Ing. Martin Kolář, cukrovar denně zpracuje přibližně 13 000 t řepy. Plodinu pro celou společnost pěstuje 420 zemědělců na ploše zhruba 30 000 ha (společnost TTD tvoří cukrovar Dobrovice, cukrovar České Meziříčí, lihovar Dobrovice, lihovar Chrudim a balicí centrum Mělník). Zvýšit výkupní množství komodity se podle Jakuba Hradiského, referenta podniku pro komunikaci, podařilo díky nově vybudovanému lihovaru v Dobrovici. „Řepa pro výrobu lihu se do kvót nezahrnuje, tedy je možné ji ve státech Evropské unie pěstovat bez omezení,“ upřesnil.
Cukrová řepa, která je přivezena do podniku, se nejprve zváží. Následuje stanovení podílu minerálních nečistot, cukernatosti a jiných v řepné laboratoři. „Příznivé počasí přispělo v letošním roce k výborné cukernatosti, která dosahuje 18 až 19 %,“ pochvaloval si Ing. Kolář.
Plodina dále putuje po pásovém dopravníku na technologickou linku, kde probíhá její čištění. Poté, co se zbaví všech nečistot, se řepa rozřezává na řízky. V této podobě vstupuje do difúze. Tam je pomocí teplé vody vypírán z řepných řízků cukerní roztok. „Vzniklá šťáva se z větší části zpracovává v cukrovaru na cukr a z menší je přímo kvašena v lihovaru,“ upřesnil Ing. Kolář. V další části procesu výroby cukru, takzvané epuraci, dochází k vyčištění této šťávy a vzniká lehká šťáva. Ta ještě obsahuje nízký podíl sušiny, a proto je nutné ji zahustit na těžkou šťávu.
Srdcem podniku je varna, kde se svařuje těžká šťáva, do ní se přidávají mikrogranulky cukru. Ty vařením nabývají na své velikosti. Zhruba po dvou hodinách je obsah varostrojů vypuštěn a následně odstředěn, čímž vzniká bílý krystalický cukr, který je v této fázi vlhký, a proto následuje jeho sušení. Podle Ing. Koláře podnik za jednu kampaň v Dobrovici vyrobí přibližně 140 tisíc tun bílého cukru. Přibližně 60 000 tun uskladní v silech s kapacitou 30 000 tun, 20 000 tun a 7000 tun a zbytek míří přímo k zákazníkům nebo do dalších skladů.

Zajímavá ohlédnutí

Cukrová řepa obsahuje přibližně 20 % cukrů a necukrů a zbytek tvoří voda. „Zpracováním této plodiny získáme dostatečné množství vody, abychom pokryli její spotřebu při výrobě cukru i lihu,“ zdůraznil Ing. Kolář.
Návštěvníci se dále dozvěděli, že podnik každoročně investuje vysoké finanční částky nejen na modernizaci cukrovaru, ale také na odstranění zápachu z nově postaveného lihovaru na bioetanol. Cukrovar je také samozásobitelem elektrické energie, kterou získává ze spalování zemního plynu a bioplynu, vyrobeného v čistírně odpadních vod.
Na závěr Ing. Kolář návštěvníkům prozradil, že společnost Cukrovary a lihovary TTD připravuje s městem Dobrovice a dalšími partnery Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, ve kterém budou mít možnost seznámit se s bohatou historií cukrovarnického a lihovarnického průmyslu v Českých zemích. Plánované otevření muzea je v první polovině roku 2010.

Klíčové informace:
● V cukrovaru a lihovaru v Dobrovici se v polovině října konaly dny otevřených dveří.
● Návštěvníci se dozvěděli zajímavé informace o výrobě cukru i bioetanolu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *