Citlivost dřepčíků rodu Phyllotreta na insekticidy

Dřepčíci rodu Phyllotreta jsou významnými škůdci brukvovitých plodin. Vlivem selekčního tlaku existuje riziko vzniku polní rezistence vůči účinným látkám insekticidů.

Laboratorní testování citlivosti této skupiny škůdců popisují v článku v právě vycházející Úrodě č. 3/2017 Ing. Kateřina Kovaříková a prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. V závěru připomínají, že dřepčíci rodu Phyllotreta jsou v podmínkách České republiky velice hojní a za příznivých podmínek se vyskytují od jara až do podzimu. Pokud se neprovádí ošetření, může dojít ke zničení celé sadby zeleniny nebo vzcházející jarní řepky a hořčice. Účinnou ochranou mladých porostů je moření osiva a sadby, které je v současné době limitováno množstvím registrovaných mořidel.
Dále autoři konstatují, že pyretroidy jsou v České republice v současné době vůči dřepčíkům rodu Phyllotreta dostatečně účinné a nebyla u nich zjištěna rezistence. Snížená citlivost dřepčíků k lambda-cyhalothrinu již byla pozorována na jižní Moravě. Situaci je třeba i nadále sledovat, aby byly rezistentní populace odhaleny včas. Dostatečně účinné jsou také přípravky na bázi indoxacarbu a organofosfátů. Snížená účinnost thiaclopridu na vybraných lokalitách může být způsobena použitou metodikou, ale zároveň může indikovat riziko šíření rezistentních populací dřepčíků rodu Phyllotreta k této účinné látce. Pokud by polní účinnost thiaclopridu významně klesla, bude nutné ho přestat používat.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down