Čirok se vrací na tuzemská pole

Čirok je plodina, která se v tuzemsku dlouhou dobu nepěstovala. Začíná se ale opět dostávat do povědomí jako energetická plodina, především pro využití v bioplynových stanicích. Dosahuje solidního výnosu sušiny z hektaru a lze ho také sít v červnu jako následnou plodinu, takže zlepšuje využití pole.

Čiroku a jeho využití jak pro krmení hospodářských zvířat, tak jako suroviny pro bioplynové stanice (BPS) byl věnován seminář a polní den pořádaný společností SEED SERVICE s. r. o. ve Velkých Opatovicích spolu s dále zmíněnými organizacemi.

Energetické plodiny v Německu

Se zajímavou přednáškou z praxe v Bavorsku přišel Niki Karl ze společnosti Georg Andreae GmbH. Hlavní část přenášky věnoval výnosům metanu z hektaru různých plodin, přičemž se jednalo o reprezentativní výsledky z Bavorska. Například intenzivně pěstovaná, pětkrát sečená jetelotráva dávala při 15 t sušiny z hektaru 5000 m3 metanu, energetické žito na zeleno sklízené koncem května při 10 t sušiny/ha zhruba 2500 m3 metanu. Zajímavé výsledky měla kukuřice. Pokud byla setá v dubnu, dala do 20 t sušiny a 7000 m3 metanu. Jestliže šlo o pozdní červnový výsev, poskytla již jen 10–15 t sušiny a 4000–5000 m3 metanu. Ozimé žito či tritikale na GPS dávaly zhruba shodně 12 t sušiny a 3000 m3 metanu. Směs Madillo Plus+ na GPS pak poskytlo 15 t sušiny a 4500 m3 metanu, směs čiroků Energie II setá následně v červnu pak dosáhla stejnou hodnotu, roční zisk metanu z hektaru jejich kombinací tedy dosáhl 9000 m3. Bonusem bylo celoroční ozelenění pole a jeho vhodné vlastnosti pro setí čiroku po sklizni GPS.
Jak Niki Karl uvedl, Madilo Plus+ je směs obsahující tritikale spolu s liniovým a hybridním žitem a měla by dávat až o 30 % vyšší výnos než pěstování těchto plodin samostatně. Směs čiroků Energie II má za účel minimalizovat rizika pěstování, při různém průběhu počasí uspěje alespoň jedna z užitých odrůd (Mithril a Lussi).

Není jen jeden

Čirok není jen jeden, jak vysvětlil zástupce pořádající firmy Ing. Marek Podrábský. Čirok zrnový se nejčastěji používá na zrno, na siláž se sklízí v mléčně-voskové zralosti. Pěstuje se v řádcích zhruba 40 cm, seje se asi 10–15 kg/ha. Čirok cukrový se silážuje napřímo při optimálním obsahu sušiny. Vhodné jsou pro něj řádky zhruba 40–75 cm a výsevek 6–15 kg/ha. Súdánská tráva a její kříženci se hodí pro dvoufázovou sklizeň v době, kdy mají vysokou stravitelnost, nebo pro přímou sklizeň tehdy když je obsah sušiny optimální.

Staronová plodina

Charakteristice různých druhů čiroku se věnoval také prof. Ing. Josef Zimolka, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně. „Pěstovali jej i naši otcové“, připomněl na úvod. Konstatoval, že plodina má široké využití. Zrno lze použít například na výrobu škrobu, lihu či sirupu, rostlina na kartáče či košťata. Při využití ve fytoenergetice (spalování, BPS) lze počítat se spalným teplem 17,9 MJ/kg a produkcí až 20 t sušiny/ha. Světová produkce zrna je zhruba 63 mil. t.

Další podrobnosti naleznete v Zemědělci č. 40.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *