Chování pesticidů v půdě a možná kontaminace zdrojů pitné vody

Pesticidy se staly neodmyslitelnou součástí převládající zemědělské praxe. Přestože je deklarováno, že je většina pesticidů navržena tak, aby látky zůstaly a působily tam, kam byly aplikovány, a zároveň zde setrvaly jen po omezenou dobu, šíří se společně se svými metabolity v prostředí. Nabízí se proto otázka, proč a jak k tomu dochází.

Prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, a Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu se ve svém článku umístěném v listopadovém vydání časopisu Úroda podrobně věnují příčinám pohybu pesticidů v půdním prostředí a uvádějí výsledky sledování. Výsledky monitoringu pesticidů v podzemních vodách v posledních několika letech jasně prokázaly přítomnost zejména metabolitů herbicidů používaných pro ošetření řepky (alachlor, acetochlor, metazachlor), kukuřice (metolachlor, atrazin) a cukrové řepy (chloridazon). Naproti tomu, herbicidy a jejich metabolity používané pro ošetření obilnin (chlorotoluron, isoproturon, mecoprop nebo MCPA) se v podzemních vodách nacházejí méně často a v nižších koncentracích nebo vůbec.*

Další informace přináší listopadové vydání časopisu Úroda v článku autorů prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze, a Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu.

Komentáře ke článku 3

    • Vít Kodeš

      Glyfosát se dobře sorbuje v půdě, výsledky monitoringu v ČR glyfosátu a jeho metabolitu AMPA v říčních plaveninách tomu odpovídají (obě látky byly nalezeny ve 100% vzorků této matrice) v říčních sedimentech byl nalezen glyfosát ve 46% vzorků a AMPA v 96% vzorků oproti nižší četnosti nálezů v povrchových vodách (glyfosát 30% vzorků, AMPA 56% vzorků). Výsledky monitoringu ze zahraničí potvrzují (obdobně jako data pro ČR zmíněná výše) časté nálezy glyfosátu a AMPA právě v říčních sedimentech, plaveninách a popřípadě říčních vodách oproti řádově nižší frekvenci nálezů (v prvních jednotkách %) ve vodách podzemních. Z tohoto důvodu i vzhledem k vysoké sorpci glyfosátu a finanční náročnosti na stanovení těchto dvou látek se tyto látky v podzemních vodách ČR nesledují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *