25.04.2018 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Choroby obilnin z pohledu odborníka

Choroby obilnin, otázky rezistence i antirezistentní strategie, ale i největší mýty v oblasti ochrany proti chorobám obilnin. Tato témata se stala náplní odborné diskuse, do které přijala pozvání Ing. Jana Chrpová, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, oddělení Genetiky a šlechtitelských metod.

Na jaké choroby by se pěstitelé obilnin měli zejména zaměřit?

Každoročně působí škody původci listových skvrnitostí na pšenici. Jsou to Mycosphaerella graminicola (pozn. redakce braničnatka pšeničná), Pyrenophora tritici-repentis (pozn. redakce helmintosporióza pšenice), Phaeosphaeria nodorum (pozn. redakce braničnatka plevová), v teplejších oblastech se vyskytuje rez pšeničná. V minulých letech nás zasáhla epidemie rzi plevové, která již v letech 2016 a 2017 nebyla intenzivní a šlo spíše o ojedinělé výskyty. Je ale třeba říci, že tomu napomohlo pěstování odrůd s rezistencí i včasná aplikace fungicidů. Další problém může být v oblasti viróz. V poslední době narůstá výskyt virových chorob – virové zakrslosti pšenice a žluté zakrslosti ječmene i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly, jako je například Českomoravská vrchovina. V ekologickém zemědělství může být problém se sněťmi vzhledem k absenci moření. V některých oblastech každoročně představují nebezpečí fuzariózy klasu.

Ochranu proti chorobám obilnin je jistě vhodné založit na více pilířích. Můžete přiblížit ty základní a jejich uplatnění v rámci integrované ochrany rostlin?

Integrovaná ochrana rostlin představuje určitý mezistupeň mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím a je založena na několika pilířích. Důraz je zejména kladen na osevní postupy a jejich dodržování, zapravení organické hmoty nebo posklizňových zbytků do půdy, i volba odrůd hraje výraznou roli. Znamená to pěstování rezistentních nebo tolerantních odrůd k chorobám. Důležitá je také výživa rostlin, udržování optimální půdní reakce (pH), ale i podpora užitečných organismů, vedle chemických přípravků i využívání nechemických metod ochrany rostlin a především monitoring výskytu patogenů, diagnostika a intervence, tzn. správné používání přípravků ochrany rostlin v nezbytném rozsahu.

Jak jste zmínila, jedním z důležitých ochranných opatření je odrůdová odolnost – ve vztahu k jakým chorobám se jí zabýváte a jaké máte výsledky?

Spolupracujeme s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Hodnotíme novošlechtění, která procházejí registračním řízením, a odrůdy doporučené pro pěstování v České republice z hlediska rzí a fuzarióz klasu. Rezistenci ale hodnotíme k řadě dalších chorob – snětem, pravému stéblolamu, částečně i k původcům listových skvrnitostí a žluté zakrslosti ječmene. Naše instituce je jediné pracoviště v České republice, kde je systematicky odolnost ke žluté zakrslosti ječmene hodnocena.

Můžete zmínit konkrétní výsledky?

Důležitá je komplexní odolnost k chorobám. Je to cennější než dosažení vysoké rezistence jen k některému patogenu. Pokud bych měla zmínit konkrétní odrůdy, aktuální je například jarní pšenice. V roce 2016 byla registrována odrůda Alicia, která disponuje rezistencí ke rzem a fuzarióze klasu, a také odrůda Lotte, jež má tzv. triple rust rezistenci. Znamená to, že je rezistentní ke rzi travní, plevové i pšeničné současně. Odrůdou s komplexní rezistencí je i Tosca.*

Celý rozhovor naleznete v květnovém vydání časopisu Úroda a na www.tvzemedelec.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down