České odrůdy nezklamou

Je třeba podporovat české šlechtitele! Uvedená výzva zazněla mnohokrát během tradičního červencového setkání pěstitelů brambor ve Velharticích. Pokud u nás šlechtění zanikne, budou mít podle řady diskutujících bramboráři základní materiál mnohem dražší, neboť zahraniční dodavatele si budou diktovat ceny.

Pomineme-li srovnatelnou kvalitu hlíz, tak české odrůdy mají proti zahraničním řadu výhod. Odrůdy vyšlechtěné v podmínkách České republiky dávají v domácím prostředí optimální výnosy, mají zpravidla vyšší odolnost vůči virovým a skládkovým chorobám a výchozí materiál pro další množení je levnější. České odrůdy se už prosazují v rámci celé Evropy, takže jejich množitelé mohou vyvážet kvalitní sadbu za dobré ceny.

Předseda má rád Magdu
Příkladem úspěšného šlechtitele kvalitních domácích odrůd je VESA Velhartice, a. s. Připomeňme její nejznámější odrůdy ať už velmi rané Moniku, Magdu a Veru, nebo ranné Barboru a Terku, či polarané Bellu, Red Annu, Nancy, Janet a také škrobnaté Westamyl, David a vysoce škrobnatý Verne. V sortimentu nalezneme i další odrůdy ze smluvního množení, především Lolitu, Karin a Keřkovské rohlíčky. Stejně jako v celé České republice klesly v letošním roce i množitelské plochy odrůd této společnosti. Další množitelské plochy má však VESA v zahraničí, zejména na Slovensku, v Polsku, v Německu a dokonce už i v Nizozemsku. Celkem v šesti evropských zemích, přičemž velhartické odrůdy se testují ve třinácti státech Evropy.
O vysoké úrovni brambor s visačkou „Made in VESA“ svědčí nejen zájem našich a zahraničních pěstitelů, ale například i čtyři Zlaté klasy udělené na výstavách Země živitelka v letech 1981, 2004, 2008 a 2009 odrůdám Boubín, Magda, Monika a Bella. Stejně jako skutečnost, že ze šesti letos nově registrovaných odrůd brambor byly tři z Velhartic. Nelze přehlédnout ani to, že předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky Ing. Miloslav Chlan pěstuje na své zahrádce jenom velhartickou odrůdu Magdu, neboť je s její stolní hodnotou nadmíru spokojen. Jak dodal, je velice chutná. A když už mluvíme o kvalitě brambor z Velhartic, je třeba zmínit ještě jeden aktuální postřeh: účastníkům setkání se během přednášek podávaly bramboráky z loňské sklizně odrůdy Red Anna, po nichž se jen zaprášilo. Přestože se hlízy skladují v bramborárně bez speciálního chlazení, vydrží v původním stavu až do července, neměknou a neklíčí.

Tři velhartické novinky
Na jaře letošního roku byla nově registrována odrůda Suzan. Je určena pro velmi rané sklizně v ranobramborářské oblasti, kde dosahuje vysoký výnos vzhledných, oválných až dlouze oválných hlíz s mělkými očky a žlutou dužninou. V registračních zkouškách ÚKZUZ dosáhla nejvyššího výnosu v technologii bez textilie – 33,7 t/ha po 67 dnech od výsadby. Celkový výnos tržních hlíz, které jsou větší a vyrovnané, je vysoký. Má výbornou dynamiku nárůstu, vyniká výbornou stolní hodnotou s varným typem A/B a dobrou stabilitou barvy. Je rezistentní háďátku bramborovému RO1 a rakovině brambor D1, má střední odolnost virovým chorobám. Dokáže skvěle využít předklíčení, závlahu i zakrytí netkanou textilií. Vyžaduje dobrou výživu a kvalitní ošetření.
Další registrovanou odrůdou z jara 2010 je polopozdní až pozdní Dominátor s vysokou škrobnatostí (21 %) a extrémně vysokým výnosem hlíz (119 %). V registračních zkouškách 2008 výrazně převyšoval výnosem škrobu z hektaru (13,55 t) všechny testované odrůdy, ve zkouškách VESA v roce 2007 dosáhl dokonce výnosu 18,1 t z hektaru. Výnos škrobu v jednotlivých letech nekolísá. I přes delší vegetační dobu nedrží poměrně velké kulovité, hlízy při sklizni na stolonech. Odrůda tvoří velmi mohutný porost s vysokou odolností plísni bramborové v nati, hnědé skvrnitosti listů i virovým chorobám.
Třetí letos povolenou velhartickou odrůdou je polopozdní Lydia. Jde o konzumní odrůdu s extrémně vysokým výnosem krátce oválných hlíz (VESA 2007 – 108,1 t/ha, registrační zkoušky 2008 – 69,89 t/ha). V registračních zkouškách výrazně převyšovala všechny testované odrůdy. Krátce oválné hlízy mají hladkou slupku, jsou tvarově vyrovnané, mají mělká očka a žlutou dužninu. Jsou vysoce odolné mechanickému poškození, obecné strupovitosti i skládkovým chorobám. Stolní hodnota je průměrná, varný typ B.

Odrůdy v registračních zkouškách
V registračních zkouškách má VESA Velhartice čtyři nadějné křížence. Jednak raný až poloraný hybrid VE D 58/3 s navrženým názvem Bohemia, který se vyznačuje velmi vysokým výnosem hlíz. V registračních zkouškách se dělil o první místo společně s velhartickou odrůdou Barbarou, v roce 2009 dal přepočtený výnos 60 tun/ha. Středně velké a vyrovnané hlízy jsou oválné, velmi vzhledné, s jemnou slupkou, dužnina je sytě žlutá. Má velmi dobrou stolní hodnotu, ÚKZUZ deklaruje varný typ B/A, i odolnost mechanickému poškození. Vzrostlé rostliny mají světle zelené široké listy.
V prvním roce zkoušek má VESA tři křížence. Prvním je velmi raný VE F 10/12 vhodný pro druhé sklizně v ranobramborářské oblasti. Má světle červenou slupku, která po uvaření nenechává červený nádech na žluté dužnině, varný typ B/A. Dalším je raný hybrid VE F 79/1 s poměrně dobrou dynamiku nárůstu hlíz a velmi vysokým výnosem. V pokusu v České Bělé dosáhl přepočteného výnosu 98 tun/ha. Hlíza je krátce oválná až oválná, vzhledná, vetší velikosti, vyrovnaná, se sytě žlutou dužninou, která ani za syrová či po uvaření netmavne. Má velmi dobrou chuť, varný typ je B. Kříženec má výbornou odolnost mechanickému poškození a virovým chorobám. Posledním hybridem ve zkouškách prvním rokem je VE F 50/25. Jde o poloraný až polopozdní kříženec s velmi vysokým výnosem a nízkým podílem malých hlíz. Přepočtený výnos v pokusech v České Bělé byl 95 tun/ha. Hlíza je vzhledná, oválná, vyrovnaná. Má velmi dobrou chuť, varný typ B, velmi dobrou dynamiku nárůstu hlíz a dobrou odolnost virovým chorobám.

V Horažďovicích vyšší kvóta
Pro pěstitele brambor, kterých do Velhartic přijelo méně než v letech minulých (pěkně počasí vybízelo k senážování), byly připraveny demonstrační odrůdové pokusy úspěšných velhartických odrůd i slibných kříženců v registračních zkouškách a řada zajímavých přednášek
Agronomický ředitel Lyckeby Amylex Ing. František Kruml hovořil především o škrobárenské kampani roku 2010. Plná kampaň by měla začít 1. září, s jejím ukončením se počítá 15. listopadu. V letošním roce byla navýšená kvóta na zpracování 87 tisíc tun škrobárenských brambor, na něž má horažďovická společnost uzavřené smlouvy. Podle osázené běžné plochy to však předpokládá minimální výnos 35 tun z hektaru. A to je pro bramboráře velká výzva. Přihlášená plocha sadby pro Lyckeby Amylex je letos necelých 200 ha. I když se daří zvyšovat výtěžnost a tím i klesá plocha přihlášených sadeb, je tato výměra minimální. Ze škrobárenských odrůd požadují pěstitelé především Ornelu, zájem stoupá také o velhartickou odrůdu Westamyl. Postupně odcházejí matadoři typu Amylex, ty by mohla podle Ing. Krumla nahradit letos nová odrůda Dominátor.
Uznávacím řízením pro letošní rok, vývojem ploch sadby brambor, nejpěstovanějšími odrůdami, legislativními změnami a aktuálním stavem množitelských porostů se zabývala Ing. Alena Jirková, vedoucí oddělení ÚKZUZ Plzeň. Varovala před klesající množitelskou plochou brambor (letos jen 3429 ha), naopak potěšujícím ukazatelem je menší počet přihlášených odrůd, (z loňských 201 klesl na 180). Alena Jirková také upozornila na novou vyhlášku č. 369/2009 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, která zpřísňuje uznávací řízení.
Nechyběly ani informace o praktickém využití lignohumátů v zemědělství či viroidní vřetenovitosti bramboru, která se šíří prostřednictvím vegetativně množeného materiálu.

Klíčové informace
-Úspěšným šlechtitelem domácích odrůd brambor je VESA Velhartice, a. s.
-Ze šesti letos nově registrovaných odrůd jsou tři z Velhartic.
-Jde o velmi ranou konzumní odrůdu Suzan, polopozdní až pozdní škrobárenský hybrid Dominátor a polopozdní konzumní odrůdu Lydia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *