České hybridy zaručují úspěch

Kvalitní certifikované osivo hybridů kukuřice pocházejících především ze šlechtitelské stanice CEZEA Čejč dodává českým zemědělcům OSEVA Bzenec, a. s. Každý rok vyprodukuje 1500 až 2000 tun osiva, kterým se zaseje přibližně pětina z celkové výměry 280 až 300 tisíc hektarů, na nichž se tato plodina v České republice pěstuje. Tak velký zájem pěstitelů svědčí o tom, že české hybridy jsou plně srovnatelné se zahraničními. Dávají nejen vysoké výnosy zelené hmoty a zrna, ale mají i velice dobrou stravitelnost. Ty nejlepší zvyšují denní dojivost dojnic. Co je také důležité, české hybridy kukuřice na siláž jsou pro zemědělce cenově dostupné a v průměru na hektar levnější. „Nižší cena nikterak nesouvisí s horší kvalitou, ale je ovlivněna menší marží,“ tvrdí Ing. Stanislav Havlíček, produktový manažer akciové společnosti Oseva Bzenec. „Kdyby souvisela s kvalitou, těžko bychom mohli v dnešní době obsadit na trhu s osivem kukuřice druhou příčku a dokonce první místo v případě kukuřice na siláž. České hybridy prošly státními odrůdovými zkouškami, jsou velmi kvalitní a lépe se přizpůsobují našim klimatickým a půdním podmínkám než zahraniční.“ Více informací o osivu kukuřice z Osevy Bzenec přinášíme v Zemědělci č. 5.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *