Česká republika se řadí k zemím s nejnižším počtem registrovaných glyfosátových přípravků v EU

Přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu mohou být v rámci Evropské unie používány dalších pět let. Nařízení komise, které tuto skutečnost stanovuje, je aktuálně zveřejněno v Úředním věstníku EU. Použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, je tak povoleno ve všech členských zemích Evropské unie. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) společně s výrobci čeká v roce 2018 přehodnocení stávajících povolení těchto přípravků, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Odvolací výbor Evropské komise na svém zasedání dne 27. listopadu 2017 kvalifikovanou většinou podpořil obnovu schválení účinné látky glyfosát na dalších pět let, tedy do roku 2022. Nařízení komise o obnově schválení glyfosátu bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 15. 12. 2017. Přípravky na ochranu rostlin, obsahující jako účinnou látku glyfosát, jsou podle databáze Evropské komise povoleny ve všech 28 členských zemích Evropské unie.

V České republice je vydáno celkem 30 platných povolení různých přípravků obsahujících tuto látku mimo souběžný obchod.  U 15 dříve povolených přípravků a 28 souběžných přípravků bylo v loňském roce povolení zrušeno. Pro amatérské použití je nyní v ČR povoleno 17 různých přípravků obsahujících glyfosát.

Pro srovnání můžeme uvést, že například ve Velké Británii je podle tamní databáze vydáno 250 povolení pro přípravky obsahující glyfosát a 299 povolení pro přípravky s glyfosátem pro amatérské použití. V Německu je těchto přípravků povoleno celkem 105, pro amatérské použití pak 51. Rakousko má povoleno 49 přípravků na bázi glyfosátu, pro amatérské použití 29.

Většina přípravků obsahujících glyfosát má v České republice povolení platné do 31. prosince 2018. V uvedeném roce proto budou tato povolení přehodnocena v souladu s nařízením komise. Přehodnocení ze strany ÚKZÚZ obnáší např. posouzení vlivů přípravků na životní prostředí nebo pitnou vodu  podle posledních platných metodik Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Informace o průběhu projednávání v EU

Dostupné studie o vlivu na zdraví lidí a životní prostředí byly v první etapě zhodnoceny úřady v Německu, které bylo pro tuto látku zpravodajskou zemí. Poté bylo toto hodnocení posouzeno a připomínkováno odborníky z ostatních členských zemí a rovněž Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským úřadem pro chemické látky (ECHA). Na základě požadavků na odborné podklady a platných kritérií pro schválení účinné látky, stanovených nařízením EP a Rady (ES) č. 1107/2009, byla dokumentace shledána jako úplná a byl učiněn závěr, že účinná látka na základě výsledků zkoumání splňuje kritéria pro její schválení. Tento závěr znamená, že glyfosát za běžných podmínek a při dodržení návodu k použití nemá škodlivé účinky na zdraví lidí ani nepřijatelné účinky na životní prostředí.

Evropská komise sdělila, že vyzve Evropskou agenturu pro výzkum rakoviny (IARC), aby se vyjádřila k rozdílnému závěru hodnocení studií oproti závěrům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského úřadu pro chemické látky. Oznámila také, že do jara 2018 bude vypracován legislativní návrh s cílem zvýšit transparentnost, kvalitu a nezávislost vědeckého posuzování látek, například veřejný přístup k nezpracovaným údajům. Avizovala i další návrhy změn právních předpisů zaměřené na posílení správy provádění příslušných studií, které by mohly zahrnovat například zapojení veřejných orgánů do postupu rozhodování o tom, jaké studie musí být pro specifický případ provedeny.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *