Certifikace by mohla být snazší

Od prvního ledna tohoto roku zahájila v České republice svoji činnost nová certifikační organizace pro ekologické zemědělství Abcert GmbH. Její vedoucí Ing. Pavel Šimůnek nám o ní prozradil bližší podrobnosti.

Kde má vaše firma kořeny?

Naše společnost je organizační složkou Abcert GmbH, které je dceřinnou společností největšího německého svazu ekologických podnikatelů Bioland. Od roku 1993 kontroluje společnost Abcert přibližně 6000 zemědělských podniků a 1000 zpracovatelů na území Německa a jižního Tyrolska v Itálii.

Jaké je vaše zázemí v České republice?

Díky vstřícnosti zástupců Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně bylo možné umístit kanceláře v prostorách této instituce. Naše pobočka má plnou podporu centrály v Esslingenu nedaleko Stuttgartu s více než třiceti pěti stálými zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že se inspekce a certifikace řídí nařízením Evropské unie, umožní nám to převzít část jejich zkušeností a díky tomu snížit náklady. V brněnských kancelářích jsou nyní k dispozici čtyři stálí pracovníci, kteří zajišťují rozběh společnosti. Naši inspektoři se v současné době školí, aby byli pro svoji práci v jarních měsících připraveni. Věříme, že i při zvyšujícím se počtu kontrolovaných subjektů zachováme efektivní zaměstnaneckou strukturu a pro snížení nákladů budeme maximálně využívat know-how mateřské společnosti.

Jaké nabízíte služby?

Samozřejmě kontrolu a osvědčování bioprodukce podle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a kontrolu dodržování nařízení Rady Evropské unie o ekologickém zemědělství č. 2092/91. Stejně tak můžeme provést kontrolu podle směrnic národních a mezinárodních organizací jako jsou Bioland, Demeter, Naturland, NOP (USA) QS, BioSuisse a další, případně na základě standardů například Eurepgap/IFA. Také můžeme osvědčovat výrobní a prodejní pravidla dle požadavků obchodních organizací nebo můžeme připravit certifikace podle směrnic jednotlivých podniků. Můžeme také certifikovat podle směrnice českého svazu Pro-Bio.
Samozřejmě bude certifikovaný podnikatel mít nadále na svých výrobcích „biozebru“, společně s naším logem.
Pro kterou směrnici by se zemědělec měl rozhodnout?
Certifikát naší organizace je platný v celé Evropské unii. Mimo to je značka ABCERT známá především v německy mluvících zemích, což vidím jako velkou přednost pro naše zákazníky, zvláště pokud mají zájem na tento trh proniknout. Rozhodnutí pro určitý druh certifikace by měl být především odrazem požadavků zákazníků dané ekologického podniku.

Bude cena vašich služeb odlišná?

Snažíme se o to, aby stanovení ceny bylo jasné, nekomplikované a neobsahovalo žádné skryté položky. Celková cena je pro zemědělský podnik tvořena základní roční sazbou 3000 korun a dodatečnou sazbou podle obhospodařovaných hektarů a počtu zvířat. Základní sazba zahrnuje cestovní náklady a náklady na práci inspektora při řádné kontrole, zemědělci ze vzdálenějších oblastí tedy nebudou znevýhodněni. Jinými slovy cena nebude závislá na počtu hodin strávených při kontrole. Po jejím uskutečnění podnik obdrží pouze jednu fakturu s vyhodnocením a certifikáty. Pokud podnik v příslušném roce nepožádá o žádné dodatečné služby, tak další částky neúčtujeme. Pro zpracovatele je sazba postavena na stejné základní částce, navýšení se řídí podle obratu.
Věříme, že narušení dosavadního monopolu přinese pro podnikatele v ekologickém zemědělství příjemné překvapení z pohledu ceny. Zatím můžeme ale jen spekulovat, protože rozpočet do loňského roku jediné kontrolní organizace byl podporován značnou částkou z rozpočtu MZe, a proto účtované ceny neodrážely skutečné náklady její činnosti. Tento podpůrný režim byl zrušen, a proto nejenom my s napětím očekáváme ceník naší konkurence.

Myslíte, že se vám podaří nějak omezit administrativu, na kterou si ekozemědělci stěžují?

Snížení administrativní zátěže je naším cílem. Částečně byla dána až do minulého roku poměrně komplikovaným českým zákonem o ekologickém zemědělství a příslušnou vyhláškou. Nyní platí novela, která ve velké míře odkazuje na nařízení EU. Dá se říci, že se situace zjednodušila. Nicméně příslušné nařízení je taktéž poměrně složitý předpis, rozepsaný na více než sto stránkách. Stanovuje ale způsob kontroly jen v určitých hranicích, takže nám umožňuje určit si vlastní pohledy. Cílem, je aby měl zákazník jistotu, že výsledný produkt má kvalitu bio.

Změníte něco na systému certifikace?

Náš způsob certifikace pojímá podnik jako celek, takže se zaměřuje na správnost prováděných procesů.V případě pozitivně certifikovaného procesu dedukujeme, že i výsledný produkt je v pořádku. Certifikujeme tedy proces, nikoliv výrobky. Proto podnik například nebude muset docertifikovávat svoji nadvýrobu, když se mu urodí patnáct tun brambor místo deseti.

Jakým způsobem se k vám mohou zemědělci přehlásit?

Všem registrovaným podnikům byla v minulých dnech zaslána informační složka o službách naší společnosti. Podnikům nabízíme, že za ně v případě zájmu vypovíme stávající smlouvu o kontrole a certifikaci. Podnikům, ke kterým se naše zásilka nedostala a novým zájemcům, kteří mají zájem o vyrábět bioprodukty a biopotraviny, rádi poskytneme veškeré informace o způsobu registrace a naší činnosti prostřednictvím naší brněnské kanceláře. Nové zájemce o podnikání v ekologickém zemědělství také můžeme přihlásit na resortním ministerstvu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *