28.06.2024 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Černá pšenice pro zdravější potravinářské výrobky

Do povědomí zemědělců a zpracovatelů se postupně dostávají informace o existenci takzvané barevné pšenice (colored wheat), která se od běžných odrůd odlišuje zabarvením zrna. Tento termín se již vžil jako klíčové slovo v odborné literatuře, i když z našeho pohledu se jedná o nepřesné označení, protože i jiné části pšeničné rostliny mohou být odlišně zabarveny (tedy nikoli jen zrno). Začalo se diskutovat o černé pšenici, kde je černé zrno dosaženo kombinací různých genů pro biosyntézu antokyanů. Tyto pšenice se vyznačují výrazně zvýšeným obsahem biologicky aktivních a zdraví prospěšných látek. Využití černé pšenice představuje zajímavou alternativu k běžným odrůdám pšenice a další možnost rozšíření sortimentu nutričně hodnotných potravin.

Výhoda barevné pšenice

Na rozdíl od jiných pšeničných druhů (snad s výjimkou pšenice tvrdé) má pšenice setá výhodu vysokého výnosového potenciálu (v důsledku již zmíněného intenzivního šlechtění na výnos). Proto některé speciální odrůdy tohoto druhu mohou mít výhodu ještě uspokojivých výnosů a současně mohou splňovat i požadavky na změněnou kvalitu. Tomu dobře odpovídají „barevné pšenice“, jejichž výnos se pohybuje někde mezi současnými běžnými odrůdami pšenice seté z praxe a odrůdami pšenice tvrdé. Ve skupině barevných pšenic postupně získají dominantní postavení takzvané černé pšenice (black wheat), jejichž černá barva je dosažena kombinací genů pro purpurový perikarp (Pp – purple pericarp) a modrý eleuron (Ba – blue aleurone). Jedná se o odlišné skupiny genů, jež jsou odpovědné za tvorbu antokyanů v zrnu. Protože u černých pšenic jde o kombinaci těchto genů, logicky je u nich obvykle vyšší obsah těchto pigmentů oproti výchozím donorům s purpurovým a modrým zrnem

První evropská odrůda černé pšenice

V roce 2021 byla registrována odrůda ozimé pšenice AF Zora, která je první oficiálně registrovanou odrůdu s černým zrnem na evropském území. Šlechtitelem a udržovatelem odrůdy je firma Agrotest fyto, s. r. o., množitelem je firma Elita semenářská, a. s., Brno. AF Zora je určena k výrobě standardních a speciálních potravin se zvláštním nutričním přínosem. Byla vyšlechtěna z křížení (Skoprion × Bohemia) × (Indigo × Bohemia). Černá barva zrna je u ní docílena kombinací genu Ba2 pro modrý aleuron od odrůdy Skorpion a genů pro purpurový perikarp od odrůdy Indigo. V původu je obsažena rovněž odrůda Bohemia, známá svými výbornými výnosovými a jakostními parametry.

AF Zora je středně raná odrůda s pekařskou kvalitou B. Objemová výtěžnost pečiva je vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost zrna středně vysoká až nízká, zrno velké. Odrůda je vhodná pro pekařské využití (Šebestíková et al. 2023). Náchylnější je k poléhání a je doporučováno použití vyšších dávek morforegulátoru na zpevnění a zkrácení stébla. Pro pěstitele je důležité, aby zrno odrůdy AF Zora bylo sklizeno pokud možno ihned po dozrání. Vystavení dozrálého porostu proměnlivému počasí může u odrůdy AF Zrna ovlivňovat zabarvení zrna. Podrobný popis odrůdy je uveden na webových stránkách firmy Agrotest fyto. Tato odrůda může být dalším významným zdrojem antokyanů pro obohacení lidské stravy.

Podrobné informace k tomuto tématu se dočtete v červencovém vydání časopisu Úroda (7/2023) v článku autorského kolektivu Ing. Romana Šebestíková, (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová, Ph.D., (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Ing. Petr Martinek, CSc., (Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž).*

Úvodní fotografie: Zrno černé pšenice odrůdy AF Zora Foto Petr Martinek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down