Cena Úrody pro hnojivo

Do letošní prestižní soutěže Grand Prix Techagro přihlásila společnost AGROFERT Holding, a. s., granulované dusíkaté hnojivo s obsahem síry a hořčíku ve vodorozpustné formě Magnisul®. Toto hnojivo, jehož výrobcem je člen skupiny AGROFERT Duslo a. s. Šaľa, odpovídá z hlediska uplatnění v praxi současným moderním trendům kladeným na intenzivní výživu rostlin.

Jedním ze základních předpokladů úspěšného pěstování plodin je optimální obsah a vyvážený poměr přístupných živin v půdě. Kromě základních prvků, jako jsou dusík, fosfor a draslík, je třeba dbát také na dostatečné množství ostatních prvků, především hořčíku a síry. V důsledku menšího přísunu síry do agroekosystému (především snížením atmosférických depozic zapříčiněných zejména odsířením elektráren v posledních patnácti letech) a nárůstem ploch s nízkou zásobou hořčíku (v ČR nyní 19 %), vzrůstá význam minerálních hnojiv s obsahem těchto živin.

Tři živiny najednou
Granulované hnojivo Magnisul® představuje řešení, jak jednou aplikací dodat tři živiny – N, Mg a S důležité pro růst polních plodin. Obsahuje 21 % celkového dusíku (N), z toho 13,6 % amoniakálního dusíku (NH4) a 7,4 % dusičnanového dusíku (NO3), 11 % síry (S) v síranové formě a 5 % hořčíku (MgO).Všechny živiny jsou ve vodorozpustné formě rychle přijatelné rostlinami.
Uvedené hnojivo je určené k základnímu hnojení či k přihnojení plodin s vysokými nároky na síru a lehko přístupný hořčík, jako jsou řepka ozimá a slunečnice. Dobré výsledky vykazuje Magnisul® také u pšenice, kukuřice, vinné révy a ovoce, brambor, ale i papriky, rajčat, cibulovin, košťálovin či chmele. Je vhodný do půd písečnatého charakteru a k plodinám náročným na vodu, které se na takovýchto půdách pěstují, ale i do půd dolomitického původu, z kterých je uvolňování hořčíku pomalejší. Roční dávky se pohybují přibližně od 200 do 400 kg/ha. Z hlediska bezpečnosti a hygieny práce jde o standardní hnojivo, svými požadavky se neliší od v současnosti zavedených legislativních zvyklostí.

Prokázané přínosy
Minerálního hnojivo Magnisul® bylo vyvinuto v sezoně 2005/6. V rámci pokusů v České a Slovenské republice byl prokázán jeho očekávaný ekonomický i environmentální přínos. Získané výsledky dokazují, že:
• Použitím hnojiva Magnisul® se výživa stává efektivnější a ekologičtější -rostliny rychleji přijímají ve vyváženém poměru potřebné živiny a zároveň dochází k nižším ztrátám dusíku a PHM.
• Společná aplikace N+Mg+S v hnojivu šetří počet přejezdů a tím snižuje znečištění životního prostředí.
• Precizní granulace hnojiva omezuje jak prašnost, tak zlepšuje rovnoměrnost rozmetání odstředivými rozmetadly, což vede ke snížení spotřeby PHM.
• V porovnání s aplikací Mg(NO3)2 je výhoda v přítomnosti S a souběžně N-NO3.
• Magnisul®je méně hydroskopický, nemusí se proto balit – odpadají náklady na balení, manipulaci s obaly a jejich likvidaci.

Praktické zkušenosti
Tříleté výsledky ověřovacích pokusů v České republice a především výsledky pokusů ze Slovenské republiky prokázaly příznivé účinky hnojiva Magnisul® ve výživě polních plodin.
Veškeré živiny obsažené v hnojivu N, Mg, S jsou ve vodorozpustné formě, která je snadno přijatelná rostlinami, čehož využívají pro zvýšený růst biomasy i větší a kvalitnější výnos. Přítomnost hořčíku a síry v sorpčním komplexu zvyšuje využití dusíku a tím zamezuje jeho ztrátám vyplavením či denitrifikací. Dobrá přijatelnost dusíku byla prokázána anorganickými rozbory rostlin i v období sucha, kdy u ostatních pevných minerální hnojiv dochází ke zhoršenému příjmu.
Provozní výsledky prokázaly průměrné navýšení výnosu u pšenice o 3,2 %. Produkční hnojení hnojivem Magnisul® se pozitivně promítlo také do obsahu bílkovin, resp. lepku především v suchém roce 2007. Byl prokázán pozitivní vliv síry na kvalitu bílkovin – bobtnavost, což vyjadřuje sedimentační hodnota (zelenyho test). Nejlepších výsledků bylo dosaženo při jeho opakované aplikaci ve fázi odnožování a následně na počátku sloupkování. Objemová hmotnost, stejně jako číslo poklesu, dosáhlo nejvyšších hodnot při použití regeneračního hnojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *