Dva čaje z Číny překročily hladinu reziduí

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných preventivních kontrol potravin z dovozu zjistila dvě nevyhovující šarže čajů původem z Číny. Šarže SZPI nevpustila do vnitřního trhu EU z důvodu přibližně pětinásobného překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost pesticidů.

O zadržení zásilky informovala v tiskové zprávě. Jak dále uvedla, čaj označený BaiYaQi Lan nevyhověl při rozborech pro přítomnost pesticidu lufenuron. Právní předpisy stanovují maximální možnou koncentraci na 0,02 miligramu na kilogram (mg/kg), širokospektrální laboratorní rozbor ale potvrdil koncentraci ve výši 0,099 mg/kg.

Čaj označený JasminePearl nevyhověl při rozborech pro přítomnost pesticidů buprofezin a dinotefuran. Širokospektrální laboratorní rozbor potvrdil u vzorku koncentraci buprofezinu ve výši 0,18 mg/kg (právními předpisy stanovený limit: 0,05 mg/kg)a koncentraci dinotefuranu ve výši 0,051 mg/kg (právními předpisy stanovený limit: 0,01 mg/kg).

Dodavatelem uvedených šarží čaje je čínská společnost společnost CHANGSHA WUFENG TEA CO., LTD, ADD. Příjemcem zásilky v ČR je společnost Expect spol. s r. o.

Všechny tři účinné látky patří mezi insekticidy, žádná z nich není v ČR v současné době registrována jako přípravek pro ochranu rostlin.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *