Budují společnou meteorologickou síť

Zajištění dostatečného množství lokálně aktuálních meteorologických informací pro potřeby konkrétních zemědělských subjektů je cílem vznikající meteorologické sítě Isidor. Vzájemné propojení by také mělo zachytit variabilitu meteorologických prvků na zájmovém území. Dalším cílem je zajištění dostatečného množství údajů o průběhu počasí pro výzkumnou a vědeckou činnost.

Síť vzniká na základě spolupráce Centra precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze a firmy EMS Brno. Do projektu se zapojil také Chmelařský institut, s. r. o. Síť bude v první fázi monitorovat teploty vzduchu a srážek a převádět je do mapy. „Projekt vznikl především na základě požadavků zemědělských subjektů, se kterými Centrum precizního zemědělství spolupracuje,“ informoval v tiskové zprávě doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), který v centru působí.
Jak popsal, projekt vychází z koncepce sítě takzvaných páteřních automatických meteorologických stanic, která je doplněna podpůrnými automatickými stanicemi. Páteřní stanice měří širší škálu meteorologických prvků (teplota a vlhkost vzduchu, globální radiace, rychlost a směr větru, srážky, půdní charakteristiky apod.) a umožňují stanovení odvozených veličin, jako jsou sytostní doplněk, teplota rosného bodu, potenciální evapotranspirace apod. Podpůrné stanice zahušťují páteřní síť a měří primárně teplotu vzduchu a srážky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *