11.04.2024 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brno ukazuje invazní škůdce a choroby

Zájemci mohou do 30. dubna 2024 navštívit výstavu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) s názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás“. Expozice je umístěna v prostorách skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení. Tisková mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková uvedla, že výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, kteří by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohli významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo způsobit značné hospodářské škody. Lidstvo za poslední desetiletí ztrojnásobilo objem mezinárodní dopravy a obchodu, a tím došlo k rozšíření škodlivých organismů do celého světa. Podle statistiky FAO dosahují roční ztráty na zemědělské produkci způsobené původci chorob a škůdci až 40 %. Ochrana zdraví rostlin tak hraje celosvětově zásadní roli. Pomáhá udržet potravinovou soběstačnost, snižuje chudobu, podporuje ekonomický růst a udržitelnost životního prostředí, zvyšuje produktivitu a zároveň chrání biologickou rozmanitost. ÚKZÚZ jako národní organizace ochrany rostlin v České republice provádí rostlinolékařské kontroly zásilek rostlin dovážených ze třetích zemí, odborné šetření před vývozy rostlin do třetích zemí, aktivně zjišťuje případnou přítomnost nových patogenů a škůdců a monitoruje výskyt hospodářsky významných chorob a škůdců rostlin na území České republiky. Primárně cílí na invazní druhy škodlivých organismů.

Záchyt rostlin při kontrolách

V posledních letech ÚKZÚZ zachytil při kontrolách dovozů rostlin ze třetích zemí řadu původců chorob a rovněž škůdců. Příkladem mohu být záchyty viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, exotické parazitické rzi, ve dvou případech obávaného invazního háďátka borovicového a různé karanténní druhy hmyzu v dováženém dřevu, dřevěných transportních obalech a také v zelenině a ovoci.  V současnosti ÚKZÚZ řeší vymýcení výskytu obávané karanténní choroby – fytoplazmového zlatého žloutnutí révy, přenášené invazním křískem révovým nedávno rozšířeným na jižní Moravu. ÚKZÚZ rovněž přijal opatření k zabránění zavlékání a šíření nepůvodního viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, který se k nám dostával s dováženým osivem rajčete a papriky z Asie.  

Představí nepůvodní druhy

Výstavou tak ÚKZÚZ představuje veřejnosti řadu nepůvodních invazních druhů hmyzu zavlečených do Evropy, kteří napadají stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. Postižené dřeviny již často nelze vyléčit. Neopomíná ani roli veřejnosti, kterou vyzývá ke spolupráci při odhalování škůdců a chorob kolem nás v aktivitě ZAPOJTE SE!   

„Téma zdraví rostlin nabývá stále více na významu, o tom svědčí nejen ustanovení vyhlášení Mezinárodního dne zdraví rostlin, který připadá na 12. květen, ale i celoevropská kampaň Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) #PlantHealth4Life, cílená na posílení povědomí nejširší veřejnosti o rizicích způsobených zavlékáním nepůvodních škůdců a původců chorob,“ uvedl zástupce ředitele ÚKZÚZ, Michal Hnízdil.

Panelová výstava je po Praze a Valticích, kde byla prezentována v prostorách Národního zemědělského muzea, umístěna v Brně, ve skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU. Zároveň je doprovodnou akcí Botanické zahrady PřF MU pod názvem Den země, která se koná v sobotu 20. dubna.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down