Brambory jemně ochucené politikou

Evropský trh ovlivňuje ceny brambor v tuzemsku stejným způsobem jako před vstupem do Evropské unie. Bramboráři se ale letos nebudou těšit z velkého zisku, v porovnání s loňským rokem jsou totiž podmínky pro růst této plodiny příznivé a tedy se očekává vyšší sklizeň a s ní je spojen pokles cen. Navíc se do republiky dovážejí levné brambory z Polska, které jsou podezřelé z napadení karanténní bakteriální kroužkovitostí.

V zemích evropské patnáctky se letos odhaduje sklizeň brambor ve výši 44 až 49 milionů tun proti loňským 41 miliony tun. Termínové nákupy na říjen, například v sousedním Německu, již také ukazují na velmi prudký pokles ceny. Uvedl to na polním dnu v Havlíčkově Borové předseda Ústředního bramborářského svazu ČR Ing. František Novák s tím, že se však cena může změnit a rozhodující bude konečná bilance.
Dováží se bez rozmyslu
Ing. Novák upozornil na rizika dovozu polských brambor. „Z celkem devatenácti zachycených partií jsou čtyři podezřelé z výskytu bakteriální kroužkovitosti. Polská strana neplní závazek, že bude informovat o každé zásilce brambor určené pro Českou republiku, a že budou kvalitní a prosté karanténních chorob. Náš stát pro eradikaci bakteriální kroužkovitosti dělá maximum a stálo nás to mnoho prostředků. Nepřejeme si, aby naše území bylo nadále tímto způsobem ohrožováno,“ uvedl Ing. Novák a vyzval posluchače ke spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou. Ti by měli upozornit na podezřelé zásilky, mnoho jich totiž chodí bez platného certifikátu, který odběratelé často nevyžadují, protože je pro ně rozhodující nízká cena.
Státní rostlinolékařská správa na problém upozornila 1. července na zasedání Stálého fytosanitárního výboru při Evropské komisi, nedočkala se ale žádného opatření, mimo jiné také proto, že s podobným problémem žádná další členská země nevystoupila. „Provádíme monitoring a po jeho ukončení budeme výbor informovat a navrhneme také určitá opatření,“ řekl Ing. Michal Hnízdil, vedoucí odboru karantény SRS. Dodal, že se také chtějí sejít s polskou stranou a problém řešit přijetím přísnějších opatření na kontrolu obchodu s polskými bramborami na českém území. O konkrétních krocích bude SRS informovat fytosanitární výbor.
Nebezpečí z přenosu choroby hrozí především v případě, kdy se infikované zbytky dostanou ze zpracovny přímo na pole. Pro zemědělce by ale bylo daleko horší, kdyby dovozci stejným způsobem přistupovali k dovozu sadby z Polska a na česká pole se tak dostaly rovnou infikované hlízy. Podle předsedy bramborářského svazu je v Polsku obměna sadby velmi malá, na 800 tis. hektarů brambor totiž připadá jen sedm tisíc hektarů množitelských ploch. Polský ministr zemědělství Wojciech Olejniczak o vývozech brambor tvrdí něco jiného. Pro zpravodajskou agenturu uvedl, že za obavami českých zemědělců stojí především ekonomické důvody a exportovat lze jen takové brambory, které prošly kontrolou, což musí polští producenti dodržovat.
Méně plísně, více viróz
Po politické části, jak je již na těchto polních dnech obvyklé, přišla i část odborná, kde se prezentovali především Ing. Ervín Hausvater, CSc., a Ing. Vlastimil Rasocha, CSc. z Výzkumného ústavu bramborářského. Ing. Hausvater připomněl, že kvůli chybějícím zdrojům z minulého roku se letos objevilo menší množství plísně bramboru, zdroje infekce byly především v sadbě dovezené z oblastí, kde se tato choroby vyskytovala. Pozornost je třeba věnovat především náchylným odrůdám, zdravé porosty je možné ošetřovat účinnou látkou mancozeb a při příznivém počasí lze intervaly prodloužit. Ing. Hausvater doporučil ošetřovat porosty přípravkem, který zabrání přechodu choroby na hlízy mnohem dříve, než bylo dosud zvykem. Na základě pokusů je podle něj nejúčinnější Altima 500 SC. „Poslední roky ukázaly, že je třeba použít přípravek bránící přechodu choroby na hlízy již při napadení jednoho až čtyř procent listové plochy. Jedno ošetření na konci vegetace, jako bylo zvykem dříve, již nestačí,“ zdůraznil Ing. Hausvater. Dodal také, že při aplikaci je třeba použít minimálně 400 litrů vody na hektar, protože s žádným postřikovačem nelze dosáhnout pokryvnosti větší než 50 procent. Vzhledem k tomu, že následně dochází k redistribuci přípravku na listu, a tím zvýšení pokryvnosti, varoval před používáním pomocných látek na bázi pryskyřic, které pohyb přípravku neumožňují.
V souvislosti s tím upozornil Ing. Zdeněk Košťál ze společnosti Finstar na nové smáčedlo Break-Thru S 240 na bázi organicky modifikovaného siloxanu. Při jeho použití je podle něj smáčivost a pokryvnost až 25krát vyšší než u dosud používaných smáčedel, přípravek umožňuje i pronikání postřikové kapaliny otevřenými průduchy dovnitř listu. Výsledkem by měla být spolehlivější biologická účinnost přípravků na ochranu rostlin i hnojiv.
Potíže s virovými chorobami očekává v letošním roce Ing. Vlastimil Rasocha, především kvůli značnému výskytu přenašečů. Kvůli příznivým růstovým podmínkám jsou také rostliny infekci přístupnější. Ing. Rasocha proto doporučil desikovat porosty, které mají sadbovou velikost, upozornil ale, že zásah musí být proveden kvalitně, aby nedošlo k obrůstání.
Jaro letos méně příznivé
Vrcholem celé akce byla prohlídka srovnávacích pokusů 198 odrůd brambor, kde se vedle známých objevují jména zcela nová. Na každé parcelce byly odkopané tři trsy, návštěvníci si mohli porovnat vývoj jednotlivých odrůd a také jejich reakci na strupovitost, které se letos vyskytovalo opravdu hodně. „Pokusy letos vzcházely hůře, okolní porost, který jsme sázeli o deset dní později odkameňovací technologií, vzešel ve stejné době,“ uvedl Jiří Zvolánek, předseda představenstva Havlíčkova Borová, zemědělská, a. s. Přičítá to prokypření a prohřátí zeminy při přípravě pozemku před sázením.
Další zajímavostí je podobně rozsáhlý pokus sledující citlivost odrůd na postemergentní aplikaci Sencoru. K tomu Jiří Zvolánek poznamenal: „Letos se u všech odrůd projevila negativně. Ačkoli nebylo vidět poškození, vegetace rostlin byla zpožděná.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *