27.09.2017 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bolehlav plamatý ve středních Čechách

Na základě terénních sledování se bolehlav plamatý stává úspěšným rostlinným druhem lemových společenstev polí v teplých a suchých oblastech středních Čech. Literární údaje z konce minulého století poukazují na klesající tendenci výskytu druhu. Jeho postupné mizení je přičítáno následkům hospodářských a sociálních změn v krajině.

Výskytem bolehlavu ve vybrané oblasti se v článku v Úrodě č. 9/2017 zabývá spolu s dalšími autory doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. V úvodu konstatují, že od konce 80. let se tento trend poklesu početnosti zastavil a následně bolehlav plamatý expandoval na ruderální plochy jak v intravilánu, tak především v extravilánu. Tento trend je pozorovatelný i v současné době. Z historického hlediska je jeho četný výskyt popisován právě ve středních Čechách.
Z lemových společenstev polí se bolehlav následně šíří do agrofytocenóz, kde zapleveluje především porosty ozimé řepky, cukrové řepy, luskovin, ale i víceletých pícnin. K šíření dochází pomocí nažek, které se na pozemek dostávají z rostlin rostoucích na okrajích pozemků a následně jsou rozšiřovány při zpracování půdy a při sklizni. Výskyt bolehlavu plamatého je v posledních letech zaznamenáván především na doprovodných zařízeních komunikací, na neobhospodařovaných plochách, na skládkách apod. Schopnost druhu vytvářet vzrůstné a konkurenčně silné rostliny je základem jeho úspěšného rozvoje i v hustých a vzrůstných porostech.
V roce 2016 proběhlo mapování zájmových území v oblasti ohraničené z východu městem Slaný a ze západu městem Rakovník. Hodnocená oblast tak přímo navazovala na oblasti sledované v roce 2015. Dosavadní výsledky monitoringu opět potvrdily silný výskyt bolehlavu plamatého na hodnocených lokalitách.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down