Biozemědělci se chtějí více prosadit

Svaz ekologických zemědělců Pro-Bio chce ekologické hospodaření prosazovat v mnohem šiří oblasti než dosud. Na valné hromadě rada představila novinku – nadstandardní směrnice a také tři priority budoucího zaměření svazu.

Stanovuje v nich, že svaz chce více lobovat a spolupracovat s Ministerstvem zemědělství České republiky, vylepšit propagaci zaměřenou na konkrétní spotřebitele a navázat spolupráci se stávajícími zemědělskými a odbytovými organizacemi.
„Chtěli bychom zvýraznit nejen klasickou propagaci, kterou tradičně děláme, tedy týkající se ekologického zemědělství a osvěty, ale zejména bychom ji chtěli směřovat na vaše výrobky a vaše služby,“ obrátil se ke shromážděným zemědělcům manažer svazu Ing. Petr Trávníček. Připomněl, že Pro-Bio například nabízí obalové materiály, které si zemědělci mohou objednat a vydává katalog členů, o který je velký zájem mezi veřejností. „Regionální správci by od vás měli zjistit co nabízíte, aby svaz propagoval vaše potraviny či služby,“ doplnil ing. Trávníček s tím, že prezentace je například možná na webových stránkách svazu Pro-Bio.
Svaz chce také více spolupracovat s výrobci, kteří se dosud bioprodukcí nezabývali, ale také například s chovatelskými či pěstitelskými svazy. Více pozornosti bude také věnovat úřadům, například zemědělským agenturám. „Většinou jsou problémy v agenturách, kde v čele stojí člověk, který ekologickému zemědělství ze zásady nepřeje, nebo je v jejich regionu pouze jeden biozemědělec, který pro ně z toho důvodu není zajímavý,“ uvedl Ing. Zdeňek Perlinger, předseda svazu Pro-Bio. Dodal, že například na Karlovarsku tento problém není, protože tam hospodaří obrovské množství ekozemědělců a obě strany se už naučily spolupracovat. Podle Ing. Jiřiny Pavelkové chce svaz s pracovníky agentur více komunikovat a přesvědčit je, aby ekologickému zemědělství začali více věřit.
Na valné hromadě vystoupili také zástupci Ekologického svazu podnikatelů, o. p. s., které si dalo za cíl sdružit podnikatelské subjekty působící na území České republiky, jejichž podnikání je založeno na principech udržitelného rozvoje, a hájit jejich zájmy. Na jejich nabídku týkající se vstupu svaz Pro-Bio reagoval opatrně: „Zatím jsme se dohodli na tom, že budeme v pozici pozorovatelů. Každý z našich členů ale individuálně vstoupit může,“ uvedl ing. Jiří Urban.
Dodal, že svaz za minulý rok zaznamenal nárůst a má letos o deset členů více než loni. Největší přírůstek členské základny měla v loňském roce zájmová sekce Pro – Bio Liga, která má kolem 160 členů, což jsou občané, kteří svým příspěvkem podporují farmáře.
„Zvětšení členské základny a pravidelné pořádání Bioakademie v Lednici považujeme za úspěch,“ konstatoval ing. Perlinger. Povolení geneticky modifikované kukuřice v České republice oproti tomu ekologičtí zemědělci pokládají na druhou misku vah.
Hodně času se na valné hromadě věnoval o také nové, přísnější směrnici. Jak zdůraznila ing. Pavelková, členové svazu se k jejímu plnění mohou přihlásit dobrovolně. „Letošní rok bude první náběhový, je zejména na regionálních správcích, aby do programu vstoupily podniky, které nemají souběh s konvenční a zemědělskou výrobou. Směrnice je sice o něco přísnější než nařízení rady, je ale podle mého názoru velice perspektivní, protože i tato nařízení se budou zpřísňovat,“ uvedl ing. Urban. Jak doplnil, uvažuje se například o tom, že od příštího roku nebudou místo stávajích 20 % povolena v živočišné výrobě žádná konvenční krmiva, možné je, že se bude moci krmit pouze 5 %.
Změny možná přinese novela zákona o ekologickém zemědělství, která by měla platit od počátku příštího roku. Uvedl to Ing. Martin Leibl, Ph.D., z Ministerstva zemědělství ČR. Zákon bude například obsahovat sankce, či podmínky pro vstup nových kontrolních organizací na náš trh. Příznivá zpráva pro ekologické zemědělce je, že by se změny v registraci nadále neměly řídit správním řádem, neplatil by se tedy zřejmě ani správní poplatek. Sankce by se pak udělovaly pouze za hrubá porušení zákona. „Má to vazbu na dotace, protože podmínky pro podpory, tak jak jsou navrženy, určují, že pokud bude ze strany ministerstva pravomocně uložena sankce, měla by se snížit státní dotace o 25 %,“ uvedl ing. Leibl.
V oblasti bioprodukce stagnuje počet výrobců, ale naopak roste počet obchodníků. Celkem bylo ke konci minulého roku registrováno 1095 podnikatelských subjektů zabývajících se ekologickým zemědělstvím. Uvedl to ředitel společnosti KEZ, o. p. s. Ing. Jan Dvorský s tím, že počet vrácených žádostí o registraci byl v minulém roce zanedbatelný. KEZ navrhl celkem 85 pokut, v 55 případech ministerstvo pokutu uložilo, několika podnikům také zrušilo registraci. Pracovníci KEZu také některým producentům odmítli vydat osvědčení o původu bioprodukce. Nejčastěji je k tomu vedlo používání konvenčního rozmnožovacího materiálu, užívání nepovolených krmiv a špatná evidence. Osvědčení o původu biotravin pak výrobci nedostali například za používání nepovolených přípravků a prostředků na čištění či při chybějících dokladech o původu bio.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *