Bezorebně s podkořenovým hnojením

Minimalizační technologie mají zastánce i odpůrce. O tom, jak fungují, se mohli přesvědčit návštěvníci polního dne společnosti s ručením omezeným Stagra ve Studené. Hospodaří tam bezorebně od roku 1992 a v současnosti obdělávají 2170 hektarů zemědělské půdy, z toho 1690 hektarů orné. Technologie jim přináší úspory a vysoké výnosy, zvláště ve spojení s podkořenovým hnojením. Firma kromě toho, že hospodaří, poskytuje svými stroji služby po celé republice a působí jako dovozce techniky německé firmy Horsch Maschinen GmbH.

,,Jedním z prvních důvodů proč jsme přestali orat, je silná kamenitost našich polí. Orbou se dostávalo na povrch hodně kamení a následný sběr po zasetí byl pracný a nákladný. Současným mělkým zpracováním jsme dosáhli takřka úplného omezení této pracné operace. Pole jsou rovná, strukturní, vhodná pro kvalitní setí i sklizeň.
Velkou výhodou je i to, že pluh běžně zorá deset až dvacet hektarů za směnu, zatímco s osmimetrovým Terranem jsme schopni za den připravit k setí osmdesát hektarů. Mělkým zpracováním půdy jsme zlepšili produktivitu práce a významně klesla i spotřeba nafty na přípravu půdy, což při současných cenách přináší velké úspory,“‘ shrnuje Ing. Karel Dvořák, ředitel společnosti Stagra.
Při přípravě půdy se snaží vyhovět potřebám pěstované plodiny. Pro obiloviny je systém mělkého zpracování půdy vynikající, pod ječmeny prokypřují do 12 až 15 cm, k žitu a pšenici stačí půdu dobře zpracovat do hloubky 10 cm. Řepka vyžaduje zpracování a promísení půdy až do hloubky 15 až 20 cm, k tomu využívají Terrano osazené radličkami Mulch Mix. Kromě kvalitní přípravy půdy hraje rozhodující význam pro výnos řepky ve Studené i termín výsevu – nejlépe do 15. srpna. ,,Letos jsme měli výnos 3,8 t/ha, normálně sklízíme 3 až 3,5 t,“ odpovídá ředitel Dvořák na otázku, jak kořenovému systému řepky vyhovuje mělké zpracování.

Při minimalizaci intenzivně
Větší spotřebu pesticidů při tomto způsobu hospodaření podle Ing. Dvořáka téměř neregistrují, snad s výjimkou řepky, u které je větší nárok na ošetření proti výdrolu. Semena předešlé plodiny jsou totiž uložena mělce a rychleji vzejdou, proto je třeba počítat se dvěma aplikacemi graminicidů.
Ve Stagře si pochvalují také podkořenové hnojení. „Výhoda spočívá v tom, že rostlina má od počátku více živin. Obilniny lépe zakořeňují, lépe odnožují a odnože jsou vyrovnané s hlavním stéblem. Řepka vytváří mohutnější krček a bohatší kořenový systém.To vše zvyšuje odolnost pěstovaných plodin proti stresům a hlavně přísuškům, které jsou na našich lehkých a mělkých půdách velmi časté. V našich pokusech s jarním ječmenem byl mezi variantou podkořenově hnojenou a bez podkořenového hnojení rozdíl jedné tuny zrna,“ uvedl Ing. Dvořák. „Asi bych těžko vymyslel podmínky, do kterých by se systém Horsch nehodil. Ročně zasejeme 4500 hektarů ve službách po celé republice, v půdách lehkých, kamenitých i extrémně těžkých. Minimalizace se ale hodí spíše do podniků, které chtějí vyrábět intenzivně a používají odpovídající množství hnojiv a pesticidů. Kde se hospodaří extenzivně, tam systém většinou nefunguje,“ dodal.

Více do hloubky
Společnost Horsch letos do svojí nabídky nově zařadila i stroj pro hlubší zpravování půdy s dravým názvem Tiger, se kterým by chtěla získat další část trhu. Na polním dnu se předvedl v agregaci s traktorem Deutz-Fahr řady Agrotron, stejně jako ostatní stroje.
Tiger, jako alternativa k pluhu, je určen především pro hluboké kypření půdy až do 35 cm. Vyrábí se v záběrech 3, 4, 5 a 6 m. „V závislosti na hloubce zpracování a druhu půdy je na metr záběru potřeba tahová síla 40 až 70 koní. Vznikl pro oblasti s vysokými výnosy, kde bylo nutné zapravit velké množství slámy,“ vysvětluje Ing. Jan Šabatka, CSc., ze společnosti Horsch. Celková konstrukce stroje – vysoká světlost rámu, rozmístění slupic do čtyřech řad při rozteči 20 cm, tvar pracovních orgánů, zahrnovací talíře a pěch – umožňuje bezproblémové promísení slámy do celého zpracovávaného profilu. „Při orbě v takovém případě vznikne nepropustná matrace ze slámy na dně brázdy, která znemožňuje další růst výnosů,“ zdůraznil Vratislav Malina ze společnosti Horsch.
Dalším strojem, který se na poli nedaleko Studené představil, bylo Terrano 5 FX pro zpracování půdy do hloubky 10 až 20 cm. Pracovním orgánem jsou radličky MulchMix uspořádané do třech řad. Terrano FX se vyrábí v záběrech 3, 4, 5 a 6 metrů a je vybaveno integrovaným pěchem, který si zákazník vybírá podle druhu půdy.
Třetí zajímavostí mezi desítkou předváděných strojů byl secí stroj Pronto 4 DC. Secí stroje Pronto vyrábí společnost Horsch řadu let souběžně se secími stroji Concord, ale na českém trhu dosud nebyly v nabídce. „Je to klasický diskový secí stroj schopný pracovat při vysokých pracovních rychlostech a je určen pro setí po orbě i po hluboké nebo mělké podmítce. K tomu musí být patřičně vybaven. Výsevní lůžko je připravováno krátkými disky nebo rotačními nožovými branami. Za nimi následuje pneumatikový pěch, který půdu utužuje a urovnává, což je nezbytné pro kvalitní setí právě při vysokých rychlostech“, vypočítává Ing. Šabatka. Upozornil, že secí stroj je vybaven speciální secí botkou TurboDisc, která je zavěšena v bezúdržbových a bezporuchových gumových elementech, které zabraňují kmitání a kolísání hloubky uložení osiva, ale zároveň umožňují výkyv botky o 15 cm podle povrchu půdy. Secí botka je dvoukotoučová a od stroje je podle potřeby dotěžována v rozmezí 0 až 80 kg.
Secí stroj Pronto je možné v provedení AS připojit k zásobnímu vozu, podobně jako aplikátor průmyslových hnojiv Fokus. Ten je určen pro podzimní aplikaci fosforu a draslíku pod kukuřici do depa do hloubky 15 až 20 cm. Nad hnojivem se vytvoří hrůbek, na který se na jaře seje kukuřice secím strojem Horsch Maistro (upravený secí stroj Kinze), nebo jiným secím strojem pro přesný výsev, které se agregují se zásobním vozem.

Nejlépe na vlastní oči
Setkání končilo prohlídkou porostů obilnin a řepky setých stroji Horsch s podkořenovým hnojením. Na prvním stanovišti byla zaseta hybridní pšenice Hybnos 1, odrůda ze společného evropského katalogu v pekařské jakosti C s výsevkem 69 kg/ha (113 zrn/m2). „Má slabší mrazuvzdornost, ale je vhodná do hraničních oblastí pro pěstování pšenice. Tedy takových, kde se objevují stresové podmínky, například přísušky na lehkých půdách.
Porost zasetý 17. září hodnotil Ing. Pavel Rosenkranc ze společnosti N. U. Agrar CZ jako vyrovnaný ve fázi první odnože. Předpokládá, že vytvoří pět až sedm klasů na rostlinu. Navrhl rovněž vhodné ošetření proti plevelům.
Na dalším poli nad odrůdou ozimé pšenice Globus se spustila diskuse o vhodných kombinacích herbicidů, především růstových a sulfonylmočovin. Ing. Rosenkranc zdůraznil, že při kombinování dvou a více účinných látek je potřeba respektovat způsoby účinků jednotlivých látek a podmínky, za kterých nejlépe působí. Na poli aplikovaná kombinace Cougar 1,5 l/ha + Glean 4 g/ha + insekticid řeší vhodně hlavní plevele (metlice, kakost a výdrol řepky) a zajišťuje clonu proti přenašečům viróz.
Poslední zastávka patřila řepce a především pokusu s osmi variantami podkořenového hnojení. Jednotlivé varianty byly zasety secím strojem Horsch CO6 Solid. Na první pohled byl nejlepší porost hnojený podkořenově síranem amonným v dávce 200 kg/ha, což účastníci přičítali obsahu síry v hnojivu. Varianty 200 kg/ha Cereritu, Amofos + Kamex 200 kg, močovina obohacená fosforem či bórem byly narostlé méně. Nejslabší byla varianta bez podkořenového hnojení, přestože všechny varianty byly ještě dohnojeny 100 kg močoviny a 100 kg draselné soli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *