Bázeň bázlivce je na místě

Společnost Syngenta Czech, s. r. o., uspořádala na konci ledna konferenci na dvou místech České republiky – v Praze a Brně. Při této příležitosti představila novinku pro letošní vegetaci – insekticid do kukuřice Force 1,5 G (tefluthrin 15 g/kg) určený pro ochranu pozemků se silným výskytem bázlivce kukuřičného. Aplikuje se speciálními aplikátory do řádků při setí kukuřice v dávce 93,3 g přípravku na 100 metrů řádku. Jak upřesnil Ing. Rastislav Tirscher ze společnosti Syngenta, jde o 12,5 až 13,5 kg přípravku na hektar v závislosti na meziřádkové vzdálenosti.

Bázlivec kukuřičný je nejcitlivější ve vývojovém stadiu L1/L2 (přechod larvy z prvního do druhého instaru), kam je také tento nový pyretroid určen. Jeho aplikaci by mělo předcházet moření kukuřice přípravkem Cruiser, proti dospělcům jej doplňuje foliární aplikace insekticidu Karate se Zeon technologií 5 CS, vysvětlil možný postup produkty Syngenta proti bázlivci kukuřičnému Ing. Tirscher.
Velká část konference byla věnována fungicidní ochraně obilnin formou debaty. Na otázky ohledně termínů aplikace fungicidů, počtu aplikací, vlivu ošetření na výnos, výskytu chorob a šíření nových odpovídali přední odborníci.

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *