28.06.2024 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdy i technika na Našem poli

V polovině června proběhly nedaleko Šebestěnic u Čáslavi celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky  Naše pole. V rámci dvoudenní akce se uskutečnilo také III. česko-slovenské mistrovství v orbě koňmi a 1. otevřené mistrovství Středočeského kraje v orbě.

Pro účely výstavy bylo založeno založeno bylo zhruba 400 variant odrůd ozimých plodin (především hlavních ozimých obilnin a řepky) a 200 jarních plodin včetně méně obvyklých druhů. Pro prezentaci ochrany bylo založeno 50 variant a pro ukázky výživy přibližně 60 variant. Především počasí ale porostům na lokalitě příliš nepřálo, takže byl nakonec počet vystavovaných parcelek nižší. Utrpěla zvláště ozimá řepka, a to hned dvakrát. Sela se až začátkem září, protože v druhé půlce srpna ještě probíhala sklizeň ozimé pšenice, zpožděná dešti, sdělil pořadatel výstavy. Plodině příliš neprospělo atypické jaro a pozdní mrazy, což do určité míry postihly i některé jařiny. Kromě několika desítek firem z oblasti rostlinné výroby ukázala svůj sortiment také řada prodejců zemědělské techniky.

Poradenství i semináře

Pro návštěvníky byla připravena řada doprovodných akcí. Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského provozovali diagnostický koutek, kam se mohli obrátit zájemci o určení chorob nebo škůdců. Dozvěděli se například, že letos na česneku výrazně škodila sklerociová hniloba. Ústav na demonstrační parcelky nasel materiály ze seznamu doporučených odrůd, a to bez fungicidní ochrany, takže byly zjevné rozdíly v odolnosti vůči houbovým chorobám. Poradenské centrum provozoval i Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., jeho pracovníci seznámili návštěvníky s prací ústavu, výsledky výzkumu a poskytli i další informace. Ve stánku Státního zemědělského a intervenčního fondu byly připraveny informace o dotačních titulech a ke kontrolám. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., se věnoval výrobě a aplikaci kompostu na zemědělkou půdu a dalším tématům a Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin uspořádal přehlídku odrůd řepky.
Každý den se konal polní seminář věnovaný systémům řízení vývoje meziplodin a pěstování plodin s využitím živého a mrtvého mulče. To zahrnovalo informace k vlastnostem jednotlivých meziplodin, které se pro tyto účely využívají, stejně jako vhodným strojům pro jejich mechanickou regulaci. Nechyběly ani údaje k vhodným strojům pro setí do živého a mrtvého mulče a způsobům, jak regulovat zhutnění. Posluchači se mohli dozvědět podrobnosti k prodloužení délky vegetace meziplodin nadsazenou sečí, regeneraci různých druhů po mulčování a vhodných způsobech umrtvení porostu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down