21.03.2023 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální situace v komoditě řepka

Řepka olejka je po ozimé pšenici druhou nejpěstovanější zemědělskou plodinou na českých polích. Nadále zůstává naší nejvýznamnější a zároveň nejrozšířenější pěstovanou olejninou. Osevní plocha řepky osciluje kolem 350 tis. ha. Z celkové výměry orné půdy v ČR je její podíl kolem 14 %. Sklizeň řepky dosáhla v loňském roce v ČR 1166 tis. tun, meziročně se tak výroba zvýšila o 13,8 %.

Osevní plocha řepky je podle údajů ČSÚ k 30. 11. 2022 pro letošní sklizeň odhadována na 363 041 ha, tj. meziroční navýšení o 5,5 %. Tradičně největší podíl na oseté celkové ploše řepkou měl Středočeský kraj (81,7 tis. ha), následován krajem Vysočina s 39,4 tis. ha a krajem Jihočeským s 39,3 tis. ha. I přes navýšení osevní plochy řepky o 19 077 ha, zůstala plocha v porovnání s pětiletým průměrem zhruba na stejné úrovni a nedosahuje ani desetiletého průměru, tj. 381 tis. ha.

Sklizňová plocha hlavních olejnin (řepky, slunečnice a sóji) v Evropské unii pro hospodářský rok 2022/2023 je 12,1 mil. ha, což je nárůst oproti předchozímu roku o 1,5 mil. ha (14 %). Podle předpokladu Evropské komise z 23. 2. 2023 se produkce hlavních olejnin meziročně zvýší o 4 % na celkových 31,3 mil. tun. Osevní plocha řepky, nejdůležitější olejniny v EU, v probíhajícím hospodářském roce je na úrovni 5878 tis. ha, meziročně o 10,4 % více. Při průměrném výnosu 3,3 t/ha se očekává produkce řepkových semen 19,6 mil. tun, oproti pětiletému průměru se předpokládá zvýšení produkce o 13,6 % a plochy o 4,8 %.

Světová produkce hlavních druhů olejnin v hospodářském roce 2022/2023 podle USDA předpokládá zvýšení produkce na 630 mil. tun, meziročně zhruba o 23 mil. tun více (3,8 %). Celková osevní plocha hlavních olejnin je na 299,8 mil. ha, jedná se o meziroční nárůst o 1,1 %. Osevní plocha sóji zaujímá 135 mil. ha a slunečnice 27 mil. ha. U řepky je plocha 41 mil. ha, což představuje navýšení o 7,5 % oproti předchozí výměře.

O situaci v komoditě řepka informuje v příloze časopise Úroda (4/2023) Ing. Anna Heřmanská, Ph.D., z Oddělení polních plodin MZe. Více informací přinese příloha Řepka.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down