Aktuální servis z ochrany rostlin

Objevují se hlavně houbové choroby Vlhko a mírné oteplení s sebou přineslo rozvoj houbových chorob v obilninách. Objevuje se především padlí, ale také první známky rzí. Již jsou také zřetelná místa napadená virovými chorobami, jejich výskyt se hodnotí spíše jako průměrný. Projevil se také první nálet mšic a s ním spojené nebezpečí infekcí.

Agrosem, Semenářské družstvo Stěžery
Toto družstvo zaznamenalo nárůst houbových chorob. „Objevují se braničnatky a padlí, na ječmenu ozimém, který letos vypadá pěkně, i první rzi,“ uvedl ředitel Ing. Vladislav Březina s tím, že proti původnímu předpokladu neošetřovali řepku proti šešulovým škůdcům, protože bylo chladno. Nyní sledují plevele v cukrovce a v máku a připravují se na herbicidní zásah.
Havlíčkova Borová zemědělská, a. s.
Brambory zatím nevzcházejí, proto ošetřují proti plevelům „Snažíme se aplikaci herbicidu co nejvíce oddálit, aby se prodloužila účinnost,“ doplnil předseda představenstva Jiří Zvolánek. Momentálně také ošetřují žita proti polehnutí, plánuje se stejný zásah i do pšenic spojený s hnojením DAM a zřejmě i fungicidním ošetřením proti padlí, které se začíná objevovat.
Kralovická zemědělská, a. s., na Plzeňsku
V Kralovické zemědělské dokončují herbicidní ošetření v jařinách a aplikují regulátory růstu do tritikale. „Připravujeme se na fungicidy, ale ošetření zatím není potřeba. Padlí se začíná teprve objevovat, vzcházejí brambory,“ uvedl agronom Ing. Jaroslav Bulín s tím, že se na malých plochách v oblasti objevují virová zakrslost ječmene a pšenice. Řepky zatím dál neošetřují, protože porosty jsou kvůli loňskému podzimu špatné.
Akciová společnost Rostěnice
„V pšenicích, které brzy začnou metat, stříkáme fungicidy, především na padlí a braničnatky, objevují se také rzi., informovla agronom Ing. Jiří Havíř. Spolu s oteplením očekáváme větší infekční tlak.“ Proti padlí a hnědé skvrnitosti ošetřují jarní ječmen, který má první kolénko. U cukrovek jsou ukončeny druhé postřiky, ošetřuje se ještě graminicidy proti ježatce a jednoděložným, podobně jako u kukuřice, kde se navíc likviduje pýr a výdrol slunečnice. Dokvétající řepka letos kvůli vysokému tlaku potřebovala dva postřiky proti šešulovým škůdcům a také ochranu proti hlízence.
„Zemědělci by měli mít ošetřeny pole proti ovsu hluchému, protože hodně ho je v jařinách i ozimech. Na ozimé pšenici by mělo být hotové první ošetření proti stéblolamu a braničnatce pšeničné a také padlí travnímu které se letos objevuje více než v minulých letech kvůli chladnému počasí,“ uvedla Ing. Marie Váňová, CSc., ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. Podobná situace je podle ní i u jarního ječmene, kde by se proti padlí měly ošetřit především náchylné odrůdy. „V této plodině se také v menší míře začíná objevovat hnědá skvrnitost, ale s ošetřením by se dalo chvíli počkat,“ soudí.

Státní rostlinolékařská správa
Díky dlouhému a teplému podzimu loňského roku příznivému pro přenašeče se začínají objevovat virové zakrslosti pšenice a ječmene. „Již šest týdnů odebíráme vzorky v oblasti jižní Moravy, zatím jsme jich odebrali asi 400, z nichž přibližně polovina je pozitivní. Šlo ale o podezřelé rostliny, u kterých si pracovníci chtěli infekci ověřit, uvedl Ing. Milan Zapletal, CSc., z oblastního odboru Státní rostlinolékařské správy (SRS) v Brně s tím, že letošní výskyt hodnotí jako slabý až střední a na ochranu je již pozdě. Virózy se objevily především ve středních Čechách, jižní a severní Moravě a ve Slezsku.
Aphid Bulletin z druhého květnového týdne, který SRS pravidelně vydává, uvádí, že jak ječný, tak pšeničný kmen virové zakrslosti pšenice může působit škody především na již zamořených honech. „S ohledem na velmi slabou migrační schopnost přenašeče kříska polního nehrozí zavlečení virózy na porosty jarních ječmenů,“ informuje dokument. Virus žluté zakrslosti ječmene, který přenáší obilní mšice byl potvrzen jen v několika vzorcích. V souvislosti s pozdnějším nástupem jarní migrace mšic lze očekávat, že v jarním období nebudou příznivé podmínky pro šíření viru.
Dále se v tomto bulletinu píše, že z hospodářsky významných druhů začala létat mšice maková, mšice střemchová, kyjatka hrachová, kyjatka travní a kyjatka osenní. Pro cukrovku, kde se objevily první okřídlené mšice, doporučují odborníci zahájit sledování a pro ošetření vybrat všechny porosty, kde je napadeno mšicí 5 a více procent rostlin.

Výskyt škůdců

V pšenici se podle informací SRS z druhého květnového měsíce vedle omezeného výskytu chorob pat stébel se ve východních Čechách a na jihu Moravy objevily první výskyty helmintosporiové skvrnitosti (DTR). Na území republiky se již projevil střední až silný výskyt kohoutků, a to jak dospělců, tak vajíček a larev.
Ječmen ozimý zaznamenal první výskyt rzí i ve středních Čechách a obecně střední výskyty padlí a hnědé skvrnitosti. Podobná situace byla i u ječmene jarního, na kterém se v oblasti Praha – východ pracovníci SRS našli silný výskyt pruhovitosti.
U řepky ozimé se na mnoha místech objevily silné výskyty krytonosce šešulového a bejlomorky kapustové. Na Opavsku se na lnu objevila třásněnky lnová a v řadě oblastí silné poškození dřepčíky. První vajíčka mandelinky bramborové bylo možné nalézt na Vyškovsku a Mladoboleslavsku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *