11.01.2024 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální ochrana brambor vůči mandelince

Ochrana brambor proti mandelince bramborové se v posledních letech mění v důsledku řady faktorů, jako jsou ukončení registrace účinných látek přípravků v EU a narůstající rezistence populací k insekticidům. Vedle toho dochází ke změnám biologie škůdce v důsledku oteplování klimatu. Vlivem zvyšování teplot má mandelinka bramborová dvě generace v roce nejen v teplých oblastech, ale i ve vyšších polohách celého území ČR. Přitom dospělci první letní generace mohou způsobit v letním období závažné škody.

Vlivem neobvyklého průběhu počasí se může vývoj druhé generace přesunout na konec srpna až počátek září. Naproti tomu v teplých oblastech se nemusí v důsledku vysokých teplot a nedostatku srážek druhá generace mandelinky vyvinout nebo je početnost druhé generace velmi nízká. Počet nově registrovaných přípravků proti mandelince je omezený a jejich používání pro zajištění dostatečné účinnosti vyžaduje častější monitoring výskytu škůdce v porostech a přesnější signalizací termínu ošetření. Škodlivost mandelinky bramborové a potřeba ochrany brambor vůči mandelince se zvyšují, zejména v ranobramborářských oblastech.

Vývoj rezistence k insekticidům

V rámci řešení výzkumného projektu MZe č. QK1910270 jsme vyhodnotili vývoj rezistence mandelinky bramborové k insekticidům v ČR na 88 lokálních populacích za období 2017 až 2023. Výsledky byly zpracovány k publikaci do vědeckého i odborného časopisu a dílčí výsledky byly zahrnuty do publikace Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách (Doležal a kol. 2023, web Výzkumného ústavu bramborářského). V tomto příspěvku přinášíme výběr poznatků z provedených studií týkajících se rezistence mandelinky k insekticidům, které jsou významné pro praktickou ochranu brambor.

Mandelinka bramborová rychle selektuje rezistenci vůči širokému spektru insekticidů. Od poloviny minulého století byla zaznamenána rezistence mandelinky ve světě k 55 různým insekticidům, včetně neonikotinoidů, spinosadu a bakterie Bacillus thuringiensis. Od počátku tohoto století docházelo v ČR k selhávání ochrany proti mandelince bramborové po aplikacích organofosfátů a pyretroidů. Vysoký podíl jedinců mandelinky bramborové rezistentních k pyretroidům a k organofosfátům v populacích z Čech byl pomocí metod molekulární detekce dokladován a publikován ve vědeckém tisku v roce 2010. Od roku 2010 byl pozorován pokles citlivosti mandelinky bramborové v tuzemsku k neonikotinoidu acetamipridu, zatímco thiacloprid a thiamethoxam si zachovávaly vysokou účinnost až do doby ukončení jejich registrace. Podle provedené studie bylo v roce 2017 z devíti lokálních populací mandelinky bramborové z celého území ČR zjištěno zvýšení stupně rezistence u všech populací nejenom k pyretroidům a organofosfátům, ale i k acetamipridu i thiaclopridu.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Foto František Kocourek

Celý článek naleznete v časopisu Farmář č. 2/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down