19.04.2024 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální druhová skladba plevelů v ozimých obilninách

V rámci projektu „ConservES – Living Labs jako prostředek pro zavádění kvetoucích pásů pro ochranu biodiversity a maximalizaci ekosystémových služeb v evropské krajině“ byl na podzim 2023 proveden monitoring aktuálně rozšířených plevelů v ozimých obilninách, v založených biopásech i na mezích a remízcích na okrajích polí. V průběhu podzimu bylo v rámci Čech zmapováno deset lokalit. V rámci každé lokality byly stanoveny čtyři transekty v porostech ozimé pšenice nebo ozimého ječmene. Pomocí fytocenologických snímků pak byla v různé vzdálenosti od okraje polí stanovena druhová skladba plevelů a pokryvnost jednotlivých druhů plevelů.

Zájmové lokality

Zájmové lokality se nacházely v okresech Rakovník, Beroun, Kladno, Praha-východ, Hradec Králové a Ústí nad Orlicí. Jejich výběr byl řízen přítomností mimoprodukčních biotopů přímo navazujících na pole a ochotou zemědělských podniků realizovat výzkum na jejich pozemcích.

Konkrétní poznatky

Obecně lze říci, že počet druhů plevelů a jejich početnost se snižovaly od okrajů směrem do středu polí. Zjištěná diverzita i početnost plevelů v biopásech, které navazovaly na meze nebo remízky, odpovídaly zaplevelenosti souvratí v lokalitě. Biopásy byly zakládány na podzim, a proto se míra zaplevelení biopásů projeví až v průběhu vegetace v letošním roce, protože na těchto plochách není prováděna, oproti porostům obilnin, herbicidní ochrana.

Během monitoringu bylo ve všech sledovaných lokalitách zjištěno 84 druhů bylin (včetně druhů vysetých v biopásech), z nichž polovinu (42 druhů) představovaly polní druhy plevelů a pět druhů zaplevelující plodiny. Mezi nejvíce zastoupenou skupinu patřily plevele ozimé a jednoděložné vytrvalé plevele, méně často až ojediněle byly zjišťovány plevele časně a pozdně jarní.

Tyto informace uvádí v časopise Úroda (5/2024) kolektiv odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Ing. Hana Vašková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., a RNDr. Milan Řezáč, Ph.D. Podrobné údaje se dočtete v květnovém vydání.*

Úvodní fotografie: Violka rolní patří mezi plevele nízkého patra Foto Jan Štrobach

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down