19.06.2023 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akce v Nabočanech ukázala odrůdy i precizní techniku

Minulý týden proběhla nedaleko Nabočan dvoudenní zemědělská výstava Naše pole. Šlo již o 23. ročník akce, které ukázala široké spektrum odrůd zemědělských plodin a možností ochrany nebo výživy rostlin. Nechyběla ani prezentace zemědělské techniky a ukázky technologií precizního zemědělství. Zahrnovaly například ukázku dronů vhodných pro hnojení nebo ochranu rostlin, případně postřikovačů s možností lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek.

Mimořádně zajímavá byla letos přehlídka ozimé pšenice ze Seznamu doporučených odrůd, kterou připravil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Protože na porosty se neaplikuje fungicidní ochrana, plně se projevila citlivost některých odrůd na aktuální patotyp rzi plevové; v některých případech bylo napadení rostlin takřka kompletní. Definitivní výsledky budou známy až poté, co ÚKZÚZ sklidí a vyhodnotí pokusy na jednotlivých stanicích, ale již teď je zřejmé, že choroba zasáhne do výběru odrůd pro další roky. V expozicích společností, které prodávají přípravky na ochranu rostlin, bylo zřejmé, že některé fungicidní účinné látky rez účinně potlačují, ale záleží také na dávce a termínu aplikace.

Od srpna 2022 do května 2023 bylo pro účely výstavy založeno více než 800 parcel s odrůdami obilnin, olejnin, pícnin luskovin a okopanin. Zasety byly i trávy a travní směsi, len, hořčice, konopí a nasázen česnek. K vidění byla řada alternativních plodin jako hrachor setý, pískavice řecké seno, cizrna beraní, světlice barvířská, komonice bílá, lnička setá, mastňák habešský, sléz krmný a lesknice kanárská. Je třeba dodat, že především kvůli nepříznivému průběhu počasí nebyly porosty porosty jařin často příliš uspokojivé.

Návštěvníci mohli porovnat více než 150 variant ochrany plodin na ozimé pšenici, jarním ječmeni, ozimém ječmeni a kukuřici. Připraveno bylo i 70 variant výživy plodin na ozimé pšenici, ozimém ječmeni, bramborách, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Demonstrační parcely podle metodiky ÚKZÚZ ukázaly kromě zmíněné pšenice také ječmen, tritikale, meziplodinové směsi a brambory. Vyseta byla i sója a hrách. Jedna odrůda jedné plodiny se prezentovala na políčku o rozměru 5 x 1,2 m.

Konkrétně bylo na poli podle údajů pořadatele k vidění 280 ozimých a jarních obilovin, 60 odrůd pícnin, 50 odrůd luskovin, 45 odrůd okopanin, 105 odrůd ozimé řepky a sedm odrůd lnu.

Akce se zúčastnilo zhruba 100 vystavovatelů z oboru. Z toho 27 vystavovatelů se rekrutovalo z řad majitelů a zástupců odrůd zemědělských plodin, 17 vystavovatelů bylo zaměřeno na ochranu a výživu rostlin a 50 vystavovatelů předvedlo zemědělskou techniku. Celkem 20 vystavovatelů pocházelo z řad vědecko-výzkumných institucí, univerzit a zájmových organizací zemědělců. Akce se účastnili žáci deseti zemědělských škol, připraven pro ně byl znalostní kvíz a polní diskuse.

Pro návštěvníky bylo připraveno několik poradenských center, provozovaly je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., ÚKZÚZ a Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Každý den probíhal seminář odborníků z Centra precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze a ukázka techniky se zaměřením na lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek.

Další podrobnosti přináší reportáž v Úrodě č. 8/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down