20.01.2014 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrotechnické zásahy a úrodnost půdy

Hlavním cílem letošního ročníku Kukuřice v praxi 2014 bylo seznámit zemědělskou veřejnost s výsledky různých druhů zpracování půdy na výnos kukuřice na zrno, dále se světovou situací v produkci a zpracování mléka a v neposlední řadě s vlivem pomrznutí silážní kukuřice v roce 2013 na nutriční parametry kukuřičných siláží. Semináře proběhli v průběhu ledna v Plzni, Hluboké nad Vltavou, Tetčicích, Hradci Králové a v Palačově.

V Tetčicích seznámil přítomné Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně s pokusy zabývajícími se vlivem agrotechnických zásahů na udržení půdní úrodnosti. „Ještě v nedávné době většinu agronomů nejvíce zajímalo, jak co nejrychleji zpracovat půdu za co nejnižší náklady. Nyní se situace změnila a velká většina podniků a v nich působících manažerů si velice dobře uvědomuje stále vzrůstající cenu půdy a potřebu její ochrany. V určitých případech se půda zpracovává až nad rámec její potřeby. V poslední době se stále více prosazuje kypření do větších hloubek, které má rozrušit někdy se vyskytující utuženou vrstvu půdy a zajistit její správnou objemovou hmotnost. Chybou je, že většina podniků provádí tyto zásahy paušálně, bez jakéhokoliv zjištění fyzikálních vlastností nebo penetrometrického odporu půdy,“ vysvětlil Dr. Smutný s tím, že v určitých případech může nastat situace, že tyto zásahy provádějí naprosto zbytečně, a naopak v sušších oblastech mohou mít i negativní dopad na vodní režim půdy a v konečném důsledku na výnos pěstovaných plodin.

Ing. Josef Maňásek, Ph.D., informoval o uplatnění fosforu a draslíku na výnos a kvalitu kukuřice seté. „V rámci prováděných hnojařských zásahů na pozemku s kyselou půdní reakcí, s nízkou zásobou P a K a vyhovující zásobou u Mg a Ca lze konstatovat, že aplikovaný dusík byl nejlépe využit u variant hnojení na poloviční normativ živin.

Ing. Jaroslav Přikryl, CSc., a prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., přiblížili v rámci konference Kukuřice v praxi 2014 vliv promrznutí silážní kukuřice na nutriční a dietetické parametry. „Na nutriční hodnotu, ale i hygienickou jakost má vliv řada agrotechnických faktorů. Bohužel jejich dodržení je mnohdy ovlivněno nepříznivými povětrnostními podmínkami, které negativně ovlivnily v  mnoha podnicích výnosové, nutriční a dietetické hodnoty kukuřičných siláží v roce 2013.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down