09.05.2023 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V dubnu došlo celorepublikově k významnému poklesu stavu populací hraboše polního. Průměrný počet 305 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 6,1násobku prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly stále nad úrovní desetinásobku prahu škodlivosti.  Informoval o tom v tiskové zprávě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

V dubnu se na výskytech hraboše podepsal průběh počasí, který byl pro jejich aktivitu nepříznivý, dodal. V porostech ozimých plodin a jednoletých kultur dosáhly v průměru 141 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 2,8násobku prahu škodlivosti, který pro jarní období představuje hodnotu 50 AVN/ha. V trvalých plodinách se průměrné hodnoty pohybovaly na úrovni 545 AVN/ha, což odpovídá 10,9násobku prahu škodlivosti.  Nejvyšších hodnot dosáhly populace v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Zde se průměrné hodnoty vyšplhaly na 779 AVN/ha (15,6násobek prahu škodlivosti) a 569 AVN/ha (11,4násobek prahu škodlivosti). Ve Zlínském kraji se průměrný počet AVN/ha snížil nejvíce, pohyboval se okolo 529 (10,6násobek prahu škodlivosti).  Nejvyšší hodnoty byly dosaženy na Prostějovsku v katastru Klenovice na Hané, kde bylo zjištěno okolo 9 000 AVN/ha. Vysoké hodnoty byly zjišťovány především v porostech krmných plodin.  V Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji bylo za měsíc duben ohlášeno 60 aplikací, což reprezentuje cca 10 tisíc hektarů ošetřené plochy. Přibližně 40 % aplikací bylo realizováno ve zvýšené dávce. Mimo moravské kraje se objevily vysoké počty hrabošů také na Jičínsku, Jablonencku a Nymbursku. Přemnožené populace se zde objevují v refugiích a polích s víceletými či trvalými travními porosty.    

Současné podmínky v ozimých porostech již neumožňují efektivní boj s hraboši, husté porosty mj. poskytují vhodný úkryt před predátory. Ochrana by se měla přesunout do jarních širokořádkových plodin (slunečnice, kukuřice apod.)  Vysoké riziko hrozí krmným plodinám, kde se počty hrabošů stále drží na velmi vysoké úrovni. Po první seči by měla proběhnout i kontrola stavu populací.  Další značné  riziko představují refugia v podobě biopásů, biokoridorů a dalších krajinných prvků, která slouží jako líhniště hrabošů, kteří škodí v bezprostředním i širším okolí. Podobný efekt mají i plochy s trvalým travním pokryvem, případně větrolamy v blízkosti polí.  "Přestože se současná situace zdá být příznivá, velmi doporučujeme zemědělcům stav hrabošů nadále sledovat," upozornil ÚKZÚZ.

Teprve další monitoring ukáže, zda a popřípadě  do jaké míry měly déletrvající dubnové deště negativní vliv na populace hrabošů.  Jejich populaci může snížit i  průběh počasí v květnu, pokud by bylo chladnější a deštivé. Rozhodující však budou až výsledky za červen, které ukáží skutečnou míru a načasování dalšího růstu populací hraboše polního, dodává úřad.*  

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down