Zvýšit výnos škrobu z hektaru

Výkup brambor zahájí výrobci škrobu asi v polovině srpna, přičemž kampaň poběží asi do konce listopadu. Jakou škrobnatost letos brambory slibují? Nad touto otázkou pěstitelé i zpracovatelé zatím jen diskutují. Svoji úlohu sehraje ještě počasí. Je však jasné, že jako každoročně budou výrazné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami. A právě o odrůdách brambor určených pro výrobu škrobu a jejich pěstování se především hovořilo na polním dnu, který 18. července uspořádala společnost Selekta Pacov, a. s., a její dceřiná společnost Sevesa, a. s.

Jak na setkání s pěstiteli brambor uvedli zástupci společností Lyckeby Amylex, a. s., a Škrobárny Pelhřimov, a. s., největších českých producentů škrobu, letošní výkupní ceny průmyslových brambor zůstanou na loňské úrovni. Jak uvedl Ing. František Kruml z horažďovických škrobáren Lyckeby Amylex, v roce 2002 tato společnost vykupovala brambory v průměru za 2010 Kč/t při škrobnatosti 17 %.
I pro letošek platí, tak jak jsou již dodavatelé zvyklí, že za dodávky brambor v prvních a posledních týdnech kampaně či za vyšší škrobnatost dodávaných brambor mohou pěstitelé počítat s příplatky.
Loňská škrobárenská kampaň
Zástupci škrobáren zhodnotili při setkání také loňskou sezónu. Ing. Miroslav Poul ze Škrobáren Pelhřimov uvedl, že v loňském roce vykupovali brambory s průměrnou škrobnatostí 17,9 %. V horažďovických škrobárnách byla podle ing. Františka Krumla tato hodnota včetně tzv. nestandartu v průměru 17,6 %. Srážky činily 9 %, což je zde dle jeho slov nejhorší výsledek od roku 1994. Průměrný výnos škrobu z hektaru byl za loňský rok vyčíslen na pouhých 5,1 t/ha, v roce 2001 na 5,5 t/ha, v roce 2000 na 5,6 t/ha. Je tedy zřejmé, že produkci škrobu loňský rok příliš nepřál. Svůj podíl na tom měly vydatné srážky v závěru vegetace.
Mezinárodní konkurence
Ing. Miloslav Chlan, ředitel společnosti Lyckeby Amylex, a. s., a místopředseda Ústředního bramborářského svazu ČR, k informaci o výnosech dodal, že nejen v minulé sezóně nedosahoval výnos škrobu z hektaru potřebné výše. Aby Česká republika mohla konkurenceschopně vyrábět škrob i v budoucnu, je podle něj nezbytné dosahovat výnosu 6,5 –7 t škrobu z hektaru. Záleží přitom na každém z výrobců, zda na své pozemky vybere odrůdy vysoce škrobnaté s nižším výnosem, což je kvůli dopravě ke zpracovateli varianta vhodná spíše pro od zpracovatelských kapacit vzdálenější podniky, a nebo zda vybere odrůdy výnosné, např. s průměrnou škrobnatostí.
Projížďka mezi odrůdami
Právě odrůdám a jejich správné volbě patřila velká část programu pacovského polního dne. Kromě výstavky čerstvě vytržených trsů mohli účastníci polního dne vidět odrůdy na množitelských plochách. Prohlídku porostů pojali organizátoři vskutku netradičně. Zájemce provezli porosty na pro tento účel připravených valnících zapřažených za traktorem.
Pěstitelé brambor takto shlédli celý pacovský odrůdový sortiment. Jak uvedl Ing. Petr Laštovička ze společnosti Sevesa, jež Selektu Pacov obchodně zastupuje, v současnosti má zdejší šlechtitelský podnik zaregistrováno 10 odrůd, jež se na celkové ploše množení v České republice podílí 10 %. Pacovské šlechtění se mimo jiné zaměřuje na odrůdy určené k výrobě škrobu a ty také v současném zdejším povoleném sortimentu převládají. Jistě není nutné představovat odrůdy Ornella či Amylex, které jak shodně potvrdili zástupci škrobáren, patří mezi tři nejčastěji vykupované odrůdy. Odrůda Ornella má ze škrobárenských odrůd na množitelských plochách největší zastoupení. Z konzumních odrůd organizátoři připomněli odrůdu Adéla či odrůdu Samantana (ještě loni známou pod názvem Samanta).
Amylon – to je zcela nové jméno ve výčtu odrůd brambor. Tato odrůda vyšlechtěná v Pacově do povoleného sortimentu přibyla v letošním roce. Amylon, jež mají šlechtitelé zatím jen v školkách, se začne množit až v příštím roce. Již nyní se však pěstitelé průmyslových brambor mohou podle slov ing. Laštovišky těšit na odrůdu s velmi vysokým obsahem škrobu (24,5 %), která by měla vynikat rovněž vysokým výnosem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *