17.07.2017 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvítězte v zápase s pleveli v řepce

Poslední roky se vždy v sezóně již pravidelně vyskytne nějaký nepředvídatelný činitel, který pěstitelům řepky zamotá hlavu. Ač je každý rok svým průběhem diametrálně odlišný, právě to je sjednocuje. Pěstitelé začnou zvažovat, zda nově zakládané porosty řepky ošetřit herbicidy preemergentně s potřebou alespoň minimálních vlhkostních podmínek pro nejlepší účinek, anebo ošetřit postemergentně, ale s tím rizikem, že regulace některých plevelů, především brukvovitých, se stává velmi obtížné. Navíc při promeškání této aplikace i z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek, jako v některých minulých sezónách, už jednoznačně nelze docílit bezplevelného porostu.

Výhody preemergentního ošetření porostů řepky jsou evidentní. Čím dříve plevele eliminujeme, tím déle mohou rostliny řep-
ky profitovat z draze připravené kultivační plochy. Účinností preemergentní ošetření jednoznačně převyšují ošetření postemergentní. Právě za tímto účelem společnost Syngenta v roce 2017 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci plevelů v řepce.

Pro dobrý účinek preemergentů je přiměřená vlhkost půdy esenciální. Pro optimální působení účinné látky dimetachlor obsažené v přípravku Brasan je jisté množství vody potřebné, ale ve srovnání s konkurenty výrazně nižší.

Dobře založený porost řepky olejky vykazuje ve vyšších vývojových fázích velmi silnou konkurenceschopnost k plevelům na poli. Zcela naopak je tomu však v raných vývojových fázích. Penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily patří mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce. Velice významné škody mohou napáchat také výdrol předplodiny nebo trvalé plevele. Vedle již zmíněných škodlivých druhů je potřeba potlačit také další plevele, které škodí až zjara v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrá a mák vlčí. Svízel přítula je obecně řazen mezi nejškodlivější plevelné druhy v porostech řepky. Pouhá 0,5–1 rostlina na 1 m2 již překračuje práh škodlivosti.

Přítomnost plevelů v porostu může mít také dopad na jeho zdravotní stav. Problematickými jsou především plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem.

Bezplevelný porost, především bez raně kvetoucích druhů, je také důležitý pro možnost bezproblémového insekticidní ošetření porostu z hlediska bezpečnosti všech opylovačů.

Brasan Teridox Pack poskytuje ošetření na deset hektarů řepky. Obsahuje patnáct litrů přípravku Brasan a pět litrů přípravku Teridox. Přípravek Brasan obsahuje dvě účinné látky– dimetachlor  v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní a další. Přípravek Brasan je bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové i podzemní vody.

Bezplevelný porost řepky je nejen dobrou vizitkou agronoma, ale také z důvodu správného klimatu v porostu určitou ochranou před pozdně jarními mrazíky a zárukou vysoké, kvalitní a bezproblémové sklizně.

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

Foto:

Pole s neošetřenou řepkou

Svízel patří mezi nejnebezpečnější plevele v řepce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down