Zrno kukuřice potřebuje sušit

Rozšiřující se pěstování kukuřice na zrno vyžaduje i nové kapacity na posklizňové ošetření zrna. Kukuřici na zrno pěstují ve značné míře ty zemědělské podniky, které pro ně mají uplatnění ve vlastních výrobnách krmiv. Úzkým hrdlem celého toku materiálu od kombajnů k skladovacím prostorům je zpravidla výkon sušiček. Kukuřice se totiž nezřídka sklízí při vlhkosti zrna i přes 30 % a tuto vlhkost je třeba co nejrychleji, pokud možno bezprostředně po sklizni, snížit na skladovací hodnotu kolem 14 %.

Sušení prostřednictvím služeb je pro pěstitele citelně dražší, než sušení na vlastních sušičkách také o nemalé dopravní náklady. Zvýšené náklady se projeví i v následném využití v živočišné výrobě. Stále více pěstitelů se proto rozhoduje pro investici do vlastních sušiček. Právě těm byla určena série dnů otevřených dveří s prohlídkami sušiček Stela, které proběhly během října na řadě míst v pěstitelských oblastech kokuřice v Čechách i na Moravě, ať už u Kolína (v Radovesnivcích), na Znojemsku (Hostěradice, Miroslav), v Hulíně na Kroměřížsku, v Chorušicích na okrese Mělník, v Rostěnicích u Vyškova nebo ve Staňkově u Domažlic.
Zájemci měli možnost seznámit se při provozu s jednotlivými typy a velikostmi sušiček a volit mezi nimi podle vlastní potřeby a účelu sušení, podle topného média, které mají k dispozici a podle možností napojení konkrétních typů na současné prostory. Byla možnost volby mezi sučičkami stacionárními nebo i mobilními. V neposlední řadě rozhodovala pochopitelně i cena zvoleného zařízení.
Nejmenší z provozovaných sušiček, typ Stela MDB-N 1/3 byl k vidění při provozu v sídle ZD Miroslav na Znojemsku. Tato sušička, vybavená prostorovým hořákem, je nejjednodušším řešením pro nenáročné aplikace a menší pěstitele.
Naopak největší objekt byl k vidění nedaleko, rovněž na Znojemsku, a to v Hostěradicích. Podnik ZEA tu postavil největší sušičku v celé bývalé tzv. východní Evropě. Sušičkou Stela typu MDB-TN 3/12 SU tu kontinuálně projde až 35 tun kukuřice za hodinu při sušení na 14 %. Sušička je vybavena mohutným prostorovým hořákem Maxon, provoz je řízen podle automatického snímače výstupní vlhkosti a počítačem.
K vybavení této sušičky patří tepelná izolace s rekuperací tepla, které šetří palivo a omezovače prašnosti, snižující na minimum dopady provozu sušičky na okolí. V Miroslavi je sušička součástí nově vybudovaného skladového areálu na 18 tis. tun v podlahových, plně mechanizovaných skladech se třemi příjmovými linkami s celkovým výkonem až 225 tun za hodinu. Toto komplexní řešení může být vzorem pro další podniky s velkým objemem pěstování kukuřice na zrno.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1)
Kde se při sklizni počítá zrno kukuřice na vagóny, musí být k dispozici výkonná sušička.
(2)
Sušička kukuřice Stela v Miroslavi není žádný drobeček. Stačí porovnání s osobním automobilem, který před ní stojí.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *