15.01.2001 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkušenosti s mořidly Premis

V minulém roce byly na pokusné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha - Ruzyně v Humpolci založeny pokusy s mořidly v jarním ječmeni. V polních maloparcelkových pokusech se čtyřmi opakováními byl sledován vliv mořidel Premis 25 FS a Premis Universal na zdravotní stav a výnos jarního ječmene v porovnání s kontrolní variantou, v níž bylo použito osivo nemořené.

V průběhu vegetace byla provedena ochrana proti dvouděložným plevelům a jedno přihnojení pevným dusíkatým hnojivem. Fungicidy, ani insekticidy ošetřováno nebylo. Mořidlo Premis 25 FS bylo použito u osiva odrůdy jarního ječmene Atribut a mořidlem Premis Universal bylo ošetřeno osivo odrůdy Akcent.
Ačkoliv při sledování napadení rostlin pruhovitostí ječmene (Helminthosporium gramineum) a prašnou snětí ječné (Ustillago nuda) nebyly v porostu mezi jednotlivými variantami patrné rozdíly (osivo nebylo uměle infikováno, nízký infekční tlak…), při hodnocení počtu rostlin byl u obou variant s osivem mořeným mořidly Premis zjištěn vyšší průměrný počet rostlin na 1 m2. Ošetření osiva Premisem 25 FS zvýšilo průměrný počet rostlin o 15 ks.m-2, po namoření osiva ječmene Premisem Universal stoupl průměrný počet rostlin o 20 ks.m-2 (viz graf 1). Později bylo zjištěno, že zvýšený počet rostlin ovlivnil také vyšší počet klasů (viz graf 2) a co je významné, i výnos zrna ječmene byl v těchto případech vyšší (viz tabulku).
Uvedené výsledky těchto přesných pokusů ukázaly pozitivní působení selektivních mořidel Premis 25 FS a Premis Universal na vzcházení rostlin jarního ječmene v polních podmínkách loňského nepříznivého jara, jejich kladný vliv na tvorbu jednoho z výnosových prvků (počtu klasů na plošnou jednotku) a v konečném důsledku na výši výnosu zrna. I přesto, že se fungicidní působení testovaných mořidel proti patogenním zárodkům chorob přenosných osivem nemohlo plně projevit, tak se moření osiva Premisem Universal i Premisem 25 FS ukázalo jako efektivní opatření při pěstování jarního ječmene.
Premis 25 FS a Premis Universal jsou mořidla obsahující systémově působící účinnou látku triticonazole (25 g.l-1) s výrazným fungicidním vlivem zejména na sněti. Premis Universal je doplněn o druhou účinnou látku iprodione, která posiluje působení a rozšiřuje spektrum účinnosti triticonazole. Premisy se používají v jednotné dávce 1,5 l na 1 tunu osiva ječmene jarního i ozimého a pšenice jarní nebo ozimé.
Cenově zajímavý Premis 25 FS je nejčastěji používán při zakládání porostů běžných pěstitelských ploch uvedených obilnin, Premis Universal, vzhledem k širšímu fungicidnímu působení, je vedle toho používán i pro ochranu osiva sladovnického ječmene a množitelských porostů ječmene. Navíc všichni výrobci mořeného osiva mohou od jara roku 2000 obě mořidla využívat i při povinném kontrolním testování mořiček.

Ing. Josef Drahorád,
Aventis CropScience CR/SR s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down