06.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkušenosti s fungicidem Flamenco

Fungicid Flamenco byl v České republice poprvé prodáván v roce 2000. Mnohý zemědělec se tehdy rozmýšlel, kdy aplikovat fungicid a zda se mu tato investice vrátí. Po extrémním suchu v měsíci květnu přišly vydatné srážky a s nimi prudký rozvoj listových a klasových chorob. Nyní již víme, že rozhodujícím obdobím pro aplikace fungicidů proti těmto chorobám bylo vytvoření posledního praporcového listu. K přípravkům, které se nejvíce osvědčily, patřil i Flamenco – širokospektrální fungicid řešící listové a klasové choroby obilnin.

Flamenco se svojí účinností zaměřuje na nejdůležitější choroby – padlí, rzi, braničnatky, fuzariózy.
Základem přípravku je účinná látka fluquinconazole, jeden z nejnovějších zástupců azolové třídy fungicidů. Odlišná chinolinová struktura molekuly a zejména využití patentovaného nosiče účinné látky Maximiseru® ve spojení s řepkovou formulací zajišťují výbornou účinnost (vysoká stálost, výborná selektivita, odolnost proti smyvu). Samostatný fluquinconazole bez aktivátoru se vyznačuje pomalejším pronikáním do pletiv i pohybem pletivy rostlin . Důvodem jsou fyzikálně chemické vlastnosti účinné látky - vysoký bod tání, nízká rozpustnost ve vodě. Patentovaná formulační úprava Flamenca umožňuje rychlý průnik účinné látky do rostliny a pozvolnější a dlouhodobé šíření uvnitř rostlin. Maximiser rozšířil spektrum účinnosti a výrazně zlepšil kurativní a eradikativní působení na padlí travní a rzi. Použitím Maximiseuru dochází k zesílení a prodloužení preventivního ochranného působení na braničnatky, které způsobují v posledních letech vysoké výnosové ztráty. Často je po použití Flamenca vidět i silný tzv. zelený efekt.
Účinností na padlí a rzi se přípravek řadí nad úroveň dosavadních azolů, resp. azol-morfolinových přípravků. U braničnatek přináší vynikající výsledky při preventivním použití. Účinná látka je Maximiserem chráněna proti rozkladu UV zářením a smyvu srážkami (již 10 minut po aplikaci nedochází ke smyvu). Flamenco zlepšuje působení některých strobilurinů (například azoxystrobinu). Kombinace azoxystrobin + fluquiconazole zabezpečuje dobrou preventivní i kurativní účinnost.
Flamenco je v ČR registrován pro použití do ozimé pšenice a jarního ječmene, v zahraničí do všech obilnin, do cukrovky a ozimé řepky. V zahraničních registračních pokusech je ve zkouškách ve vinicích proti padlí révovému v dávce 0,3 - 0,5 l.ha-1. Nejnovější poznatky o Flamemcu svědčí o významném účinku proti fuzariózám klasů na úrovni nejlepších současných standardů při použití dávky 1,25 - 1,5 l.ha-1.
Přípravek se vyznačuje velkou dávkovací flexibilitou v rozsahu 0,75 - 1,25 l.ha-1 a plastickým způsobem použití v různých termínech, dávkách a kombinacích. Jako nejnižší možnou dávka jak pro sólo použití, tak i pro kombinace doporučujeme 0,75 l.ha-1 (s výjimkou tzv. dělených aplikací, kdy lze použít například dvakrát 0,5 - 0,6 l.ha-1 v intervalu 10 - 14 dní). Dávka 0,75 l.ha-1 je při sólo použití hraničním minimem s účinností především na padlí a rzi. Pro zajištění dlouhodobého účinku na rzi a braničnatky je nutná sólo dávka 1 l.ha-1.
Výborných výsledků bylo dosaženo v pokusech Zemědělského výzkumného ústavu s dělenými dávkami fungicidu. Pouhé rozdělení celkového množství přípravku na dvě aplikace přineslo prodloužení účinnosti a tím vyšší výnos. Odstup mezi aplikacemi byl mezi 10 a 21 dny. Před dělenými dávkami se osvědčila ještě aplikace vhodného ekonomického fungicidu – Sportak HF, Karben Flo Stefes nebo aktivátoru – Bion.

Využití fungicidu Flamenco

Choroby pat stébel , listové choroby
 0,75 l.ha-1 Flamenco + 0,9 l.ha-1 Sportak HF (resp. 1,33 l.ha-1 Sportak Alpha HF).Sportak HF zajistí účinnost na oba typy stéblolamu W i R typy (Weizen –pšeničný, Rogen – žitný), fuzariózy pat stébel a oddaluje nástup braničnatek. Flamenco účinkuje na W typ, padlí, rzi a preventivně na braničnatky. Obě složky tak oddálí nástup braničnatek. Mimo Sportak HF lze použít do kombinace také Sportak Alpha HF, vždy je však nutné v jakýchkoliv stéblolamových kombinacích s využitím Sportaků zachovat minimální hranici 400 g.ha-1 úč. l. prochloraz.
Ekonomicky velmi zajímavá varianta je i kombinace carbendazimu v podobě 0,3 - 0,5 l.ha-1 Karben Flo Stefes + 0,75 - 1 l.ha-1 Flamenca. Vyznačuje se větší plasticitou dávkování obou složek něž v případě použití hotových přípravků typu carbendazim + azol. Neřeší však výskyt plísně sněžné, rezistentních ras stéblolamu a neoddaluje tolik nástup listových chorob jako u kombinací typu Sportak HF + partner. Použití Flamenca s obsahem řepkového oleje v stéblolamových kombinacích nahrazuje ve velké míře při eventuální tank-mix směsi s herbicidy přídavek olejového adjuvantu.

Padlí, rzi, braničnatky, DTR, skvrnitosti ječmene
 0,75 – 1 l.ha-1 Flamenco + 0,4 l.ha-1 Amistar. Tato kombinace byla praxí nejvýše ceněna. Flamenco v ní plní úlohu jednoho z nejsilnějších triazolových přípravků proti padlí a rzem s dlouhodobým účinkem proti braničnatkám. Amistar se vhodně podílí na jištění účinku proti všem typům listových skvrnitostí pšenice a ječmene. V praxi se potvrdila vynikající účinnost této kombinace při preventivním použití jak v pšenici, tak ječmeni. V pokusech firmy Aventis byl prokázán synergismus mezi působením Maximiseuru a účinné látky Amistaru – azoxystrobinu. Nebyl prokázán synergismus Maximiseur + kresoxym-methyl z přípravků typu Juwel.
 0,75 l.ha-1 Flamenco + 0,5 – 0,7 l.ha-1 Sportak HF. Také tato kombinace řeší při silném tlaku listové skvrnitosti ječmene a je lepším řešením než vyšší dávka samotného Flamenca (1,25 l.ha-1). Přídavek Sportak HF v ní podporuje Flamenco a eventuálně i jiné fungicidy v účinnosti na hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost ječmene. Určitou eventualitou je možnost použití této kombinace i v ozimé pšenici, kdy přídavek Sportaku HF zajišťuje kurativní a eradikativní účinnost na rozvinutá vývojová stadia braničnatek. Nižší dávka Sportaku HF se používá při kombinacích v ochraně proti chorobám listů, vyšší dávka je určená do kombinací k ochraně klasů. Dávka 300 g.ha-1 prochlorazu ve formě Sportaku HF (Sportaku Alpha HF) + silný triazolový fungicid proti fuzariózám klasů (zejména 75 - 100 g.ha-1 fluquinconazole, 150 g.ha-1 tebuconazole (tj. 0,6 l.ha-1 Horizon), resp. metconazole či bromuconazole) patří k současným nejdokonalejším variantám chemické ochrany proti fuzariózám klasů.
 Flamenco + Charisma. Podle nejnovějších výsledků Zemědělského výzkumného ústavu je vhodná i tato kombinace Flamenca, která byla zkoušena v systému dělených dávek. Tento tank-mix může vhodně spojit přednosti Flamenca (padlí, rzi, preventivně braničnatky) s přednostmi Charismy (špička na braničatky a skvrnitosti ječmene ze slabým účinkem na padlí).
Aplikace fungicidu Flamenco je možná v kombinacích s herbicidy, insekticidy (Decis, Regent), hnojivy (Wuxal, DAM) a morforegulátory (CCC Stefes). Není zde nebezpečí zhoršení selektivity, pouze jde o zajištění dobré pokryvnosti fungicidu a ta je lepší při aplikaci bez použití DAMového spektra kapek. Proto nedoporučujeme kombinaci fungicidů s DAM 390. Ochranná lhůta je 42 dní. Před použitím je nutné protřepat kanystry, aby došlo k promíchání účinné látky Maximiseru a řepkového oleje.

Ing. Jan Brzkovský,
Aventis CropScience CR/SR s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down