17.12.2020 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkoušení sortimentu na více místech

I když jsou podzimní měsíce obdobím, kdy se celá řada zemědělských akcí zaměřuje na kukuřici, v letošním roce bylo i toto jinak. Veřejné sklizně orientované především na zrnové ale i na silážní kukuřice byly v naprosté většině zrušeny kvůli epidemiologické situaci. Neznamená to ovšem, že by jednotlivé osivářské společnosti pokusy s hybridy nezaložily a následně je nevyhodnotily. Příkladem je i společnost Pioneer a její sortiment silážních hybridů kukuřice.

Letošní ročník znamená pro kukuřici návrat k normálu. To platí především u kukuřice pěstované na siláž. Potvrdil to i Ing. Oldřich Dostál, regionální zástupce firmy Pioneer, který připomněl, že na začátku vegetace to ovšem tak nevypadalo. „Celý duben beze srážek a pak chladný květen způsobily, že kukuřice dlouho nerostla tak, jak bychom rádi. Naštěstí přišel červen a s ním přeci jen vyšší teploty a určitě také dostatek srážek. Kukuřice tak všechno dohnala v druhé části vegetace,“ popsal Ing. Dostál. Podle něj je výnos kukuřičné hmoty pro výrobu siláže dobrý. Trochu problém vidí v kvalitě, kdy přeci jen nižší teploty způsobily, že kukuřičná siláž může obsahovat méně škrobu, tedy energie. Jak popsal Ing. Dostál, v letošním roce se mnohem více než v posledních dvou suchých letech projevila právě vlastnost uvolňování vody z rostliny. „Rostliny zůstaly mnohem déle zelené oproti tomu, jak to bylo v roce 2018 a 2019. Tehdy v závěru vegetace zasychaly listy a obsah sušiny se zvyšoval velmi rychle, což komplikovalo sklizeň,“ uvedl zástupce společnosti Pioneer. Letos takový problém nenastal a jednotlivé hybridy dozrávaly postupně. Na poklesu obsahu vody se tedy podílel především rostoucí obsah sušiny v kukuřičných palicích.

 

Odlišné podmínky

Společnost Pioneer každoročně zkouší jednotlivé hybridy kukuřice ze svého sortimentu právě formou srovnávacích pokusů. S ohledem na podmínky v dané lokalitě jsou vybírány nové i osvědčené materiály a porovnávají se jejich výnosové parametry. Toto zkoušení probíhá každý rok po celé ČR na několika desítkách míst. V některých případech jsou tyto pokusy zároveň příležitostí pro uspořádání akce pro odbornou veřejnost.

Tradičními místy pro zkoušení jsou i pozemky, které poskytují společnosti Agrodružstvo Morava Kojetín a Klas Nekoř. Půdně-klimatické podmínky na zmiňovaných lokalitách jsou odlišné. Pozemky Agrodružstva Morava Kojetín najdeme v okresu Přerov v nadmořské výšce okolo 210 metrů. Firma Klas Nekoř sídlí a hospodaří v okresu Ústí nad Orlicí. Jejich pole jsou přibližně 480 metrů nad mořem. To podle Ing. Dostála ovlivnilo, jaké hybridy byly zařazeny do pokusu. V Kojetíně dostaly prostor pozdnější odrůdy kukuřice. Do zdejších podmínek vybraly zástupci společnosti Pioneer celkem deset hybridů s číslem ranosti FAO od 290 do 340. Zatímco Klas Nekoř se staral o větší počet hybridů. V pokusu se zkoušelo 22 materiálů, ovšem jednalo se většinou o ranější kukuřice (FAO od 200 do 290).

Při vyhodnocování pokusů se sledovalo množství zelené hmoty, které se přepočítávalo na výnos z jednoho hektaru. Jednotlivé hybridy uvolňují vodu různě rychle, a tak probíhá další přepočet, který ukáže výnos suché hmoty. Právě tento parametr rozhodl o celkovém pořadí pěstovaných materiálů.

 

Moderní šlechtění

V pokusech na pozemku Agrodružstva Morava Kojetín si nejlépe vedl hybrid P9127 díky výnosu zelené hmoty 65,4 tuny z jednoho hektaru, kdy obsah sušiny ve sklizené hmotě dosáhl 39,4 %. V konečném výpočtu to znamenalo výnos suché hmoty 25,8 t/ha. Hybrid P9127 je ukázkovým hybridem moderního šlechtění společnosti Pioneer. Snoubí v sobě všechny tři šlechtitelské programy. Jeden z nich se označuje jako Aqua Max®. Znamená to, že kukuřice se dokáže lépe vypořádat se suchými obdobími během vegetace. Další kategorií, kam hybrid P9127 patří je Milk Power®. Tak jsou označovány elitní silážní hybridy, které splňují předpoklady pro produkci vysoce kvalitních siláží. Vzniklé objemné krmivo je pak určené k výživě vysokoprodukčních dojnic pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti u dalších kategorií skotu. Třetím označením je Energy Power®. Do této kategorie jsou zařazeny energetické silážní hybridy určené pro vysokou produkci metanu v bioplynových stanicích. Hybrid P9127 s FAO 310 proto patří mezi špičkové silážní hybridy a je určený pro pěstování v teplé řepařské oblasti. Popisovaní kukuřice dosahuje nejvyšších výnosů škrobu mezi hybridy středně raného sortimentu a je určená výhradně pro pěstování na siláž.

Hranici 25 tun z jednoho hektaru suché hmoty překročil ještě hybrid P9363 s číslem ranosti FAO 340. Po přepočtu poskytl 25,3 tuny za hektaru. Při obsahu sušiny 36,2 % to bylo 69,9 t/ha zelené hmoty. Společnost Pioneer ovšem tento hybrid doporučuje k pěstování na suché zrno. Kromě vysokého výnosu zrna patří k přednostem kukuřice P9363 vynikající uvolňování vody ze zrna.

Třetí místo na pozemcích Agrodružstva Morava Kojetín obsadil hybrid P8888. Z jednoho hektaru se sklidilo 68,3 tuny zelené hmoty, která obsahovala 36,4 % sušiny. Ve výsledku poskytl 24,9 t/ha suché hmoty. P8888 je výkonný a stabilní silážní hybrid určený pro efektivní produkci kvalitní silážní hmoty v typické řepařské oblasti. Rostliny jsou vysoké a mohutné. Popisovaný hybrid poskytuje vysoké výnosy kvalitní silážní hmoty v kombinaci s vysokým obsahem škrobu. To vše doplňuje velmi dobrá stravitelnost.

 

Stabilní hybrid

Schopnost poskytnout stabilně vysoký výnos osvědčil hybrid P8888 i v podmínkách okresu Ústí nad Orlicí. Na pozemku společnosti Klas Nekoř byl tento materiál vůbec nejlepší. Po přepočtu se ho sklidilo 53,7 t/ha zelené hmoty. Díky sušině 35,5% tak poskytl z jednoho hektaru 19,1 tuny suché hmoty. Kukuřice P8888 patří mezi materiály, které nesou označení Milk Power® a současně i Energy Power®.

Ve výsledkové listině druhé lokality byl zařazen i další hybrid, který patří do kategorie Milk Power®. Byl jím hybrid P8201 a firma Pioneer tuto kukuřici řadí podobně jako P8888 mezi Top hybridy své nabídky. P8201 poskytl 14,5 tuny suché hmoty z jednoho hektaru. Při sklizni obsahovaly rostliny 37,8 % sušiny. Po přepočtu se tak z pole odváželo 37,9 t/ha. Kukuřice P8201 je elitní silážní hybrid s raností na rozhraní velmi raného a raného sortimentu určený především do bramborářského výrobního typu. Patří k nejpěstovanějším silážním hybridům společnosti Pioneer a je doporučován pro vysokoprodukční dojnice a intenzivní výkrm skotu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down