22.02.2023 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnotili nejen uplynulý ročník

Poslední ročník vesměs přinesl našim pěstitelům dobrou úrodu i kvalitu. Radovat se ale zdaleka nemohli všichni. V suchých oblastech se výnosy pěstovaných plodin pohybovaly na nižší úrovni. Nedostatkem vláhy trpěly i pokusné porosty v Praze-Ruzyni nebo v Chrášťanech na Rakovnicku.

 

Informace zaměřené na vyhodnocení hospodářského roku 2021/2022 zazněly na semináři Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021–22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV). Akce se těšila vysoké návštěvnosti z řad pěstitelů.

Přítomné uvítal Ing. Pavel Růžek, CSc., z pořadatelské organizace, který také celý seminář moderoval a vystoupil s první odbornou přednáškou zaměřenou na vyhodnocení účinnosti agrotechnických opatření v poslední pěstitelské sezóně.

 

V Ruzyni sucho

Ing. Růžek posluchače seznámil s výsledky rozsáhlých maloparcelkových pokusů v Praze-Ruzyni a v Lukavci u Pacova na Českomoravské vysočině. Dosažené výsledky se odvíjely především od průběhu počasí a uplatněné agrotechniky.

Na ruzyňském stanovišti během vegetace méně pršelo, a ještě navíc v létě panovalo vedro, což porostům pěstovaných plodin neprospělo. V Ruzyni v letním období začaly usychat porosty pšenice.

Sucho a vysoké teploty v polovině června na ruzyňském stanovišti negativně ovlivnily nejen výši výnosů, ale také kvalitu zrna. Pšenice měla nižší hmotnost tisíce semen. Pozdější deště už špatnou situaci příliš nezachránily. Do konce měsíce června sice napršelo přibližně sto milimetrů, ale to porostům pšenice pomohlo jen částečně.

 

Odběr dusíku

V Ruzyni se porovnávají tři varianty zpracování půdy, a to orba, minimalizace a no-till (bez zpracování). V pokusech se zjišťoval odběr dusíku rostlinami pšenice z regenerační dávky hnojiv, kdy se hnojilo šedesáti kilogramy dusíku na hektar, do fáze sloupkování.

Celkově nejméně dusíku v roce 2022 odebraly rostliny pšenice na minimalizaci. Při porovnání hnojiv LAV (ledek amonný s vápencem) a Urea Stabil na všech třech pěstitelských variantách rostliny odebraly více dusíku z hnojiva Urea Stabil. V průměru let 2006 až 2021 také vychází tento trend.

 

Výnosná pšenice v Lukavci

I v Lukavci pšenice odebrala větší množství dusíku z hnojiva Urea Stabil než z LAV, ale rozdíl nebyl příliš velký. Z dlouhodobého hlediska i na tomto stanovišti dochází k většímu odběru dusíku po jarním regeneračním přihnojení z hnojiva Urea Stabil.

Mezi orbou a minimalizací se výnosy pšenice se v Lukavci v roce 2022 příliš nelišily. Pohybovaly se na rekordně vysoké úrovni kolem deseti tun na hektar. Na orbě i na minimalizaci překročila varianta první dávka LAV (60 kg N/ha), druhé přihnojení DAM 390 (70 kg N/ha) a třetí DAM ředěný (15 kg N/ha) desetitunovou výnosovou hranici. Obsah dusíkatých látek v zrnu se pohyboval na dobré úrovni, přičemž byl mírně vyšší u technologie s orbou.

V Lukavci spadlo srážek dostatečné množství, a navíc tam v červnu nebylo tak velké horko jako v Ruzyni. Na tomto stanovišti se v roce 2022 podařilo dosáhnout historicky nejvyšších výnosů pšenice za dobu trvání pokusů. Rostlinám velmi prospěly pravidelně rozložené dostatečně vydatné deště.

 

Pokusy s řepkou v Ruzyni

V sezóně 2021/2022 v pokusech s řepkou v Ruzyni po podzimním přihnojení panovalo sucho. Při nedostatku vláhy a rostliny hůře přijímaly dodané živiny z hnojiv. Porovnávaly se různé varianty hnojení řepky.

Do fáze poupat rostliny řepky odebraly nejvíce dusíku po aplikaci hnojiva Urea Stabil ve dvou dávkách, na podzim (30 kg N/ha) a na jaře (60 kg N/ha). Na druhém místě skončilo jednorázové přihnojení stejným hnojivem na jaře v dávce 90 kg N/ha.

Z hlediska výše výnosů se ale porovnávané hnojené varianty hnojení příliš nelišily. Nehnojená kontrola poskytla přibližně dvě a půl tuny na hektar. Hnojením se u všech variant výnosová úroveň podstatně navýšila.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down