Zemědělský výzkum má stále co říci

Šlechtění, ekologie, technologie pěstování rostlin, rostlinolékařství a kvalita zpracování produktů – to byla témata, na která se zaměřil letošní devátý ročník mezinárodní konference tradičně pořádané Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r.o. Troubsko. Během dvou dnů na ní vystoupily a svoje poznatky z výzkumnické praxe prezentovaly téměř tři desítky vědců z České i Slovenské republiky.

Mezinárodní vědeckou konferenci nazvanou Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů pořádá VÚP Troubsko pravidelně již od roku 1996. Ta letošní se konala 8. a 9. listopadu v hotelu Kozák v Brně. Na její organizaci se spolu s VÚP Troubsko podílela i dceřiná společnost Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, a celou akci zaštiťovalo MZe ČR.

Více témat k diskusi Pořádání konference je nejen možností k setkání odborníků a kolegů z různých oborů, ale také
příležitostí k představení hostitelských organizací. Jak poznamenal RNDr. Jan Nedělník, PhD. z pořádající organizace, který se ujal úvodního slova a také moderování dopoledního programu, letošní ročník byl stejně jako loňský věnován širšímu spektru témat od aktuálních poznatků v pěstování zemědělských plodin přes nové znalosti ve šlechtění až po prezentaci nových výsledků v oblasti rostlinolékařství. Oproti minulým konferencím bylo spektrum diskutovaných témat navíc rozšířeno o problematiku zpracování zemědělských surovin, která je v současné době velmi aktuální.
Počet letos přihlášených příspěvků a jejich různorodost svědčí podle RNDr. Nedělníka o progresu v získávání nových výzkumných i šlechtitelských výsledků u různých plodin, ale také o zájmu přenášet výsledky aplikovaného výzkumu do praxe a ke konečným uživatelům. „V tomto roce se nám zde sešel rekordní počet příspěvků. To svědčí o tom, že má zemědělský výzkum stále co říci,“ poznamenal RNDr. Nedělník. V závěru svého úvodního slova nezapomněl poděkovat také kolegům ze Slovenska za jejich účast na konferenci a rovněž za vzájemnou vědeckou spolupráci. „Spolupráce s výzkumnými pracovišti ze Slovenska byla vždy přínosem a věřím, že se bude do budoucna stále více rozvíjet nejen na dvoustranné úrovni, ale především v různých mezinárodních programech,“ dodal.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *